3. Plugga och jobba utomlands

Plugga och jobba utomlands, reflektionsseminarium period 3 2011/2012

Att läsa inför seminariet

Varje utbytesstudent ska skriva en reseberättelse efter sin resa. Läs minst två av följande tre reseberättelser: Indian Institute of TechnologyPolitecnico di MilanoUniversity of Texas.

Läs igenom förstasidan i KTHs information om utbytesstudier.

Läs denna korta TT-notis från 12 november 2011.

Skriftlig reflektion

Skriv en reflekterande text på 500-600 ord (drygt en sida) som besvarar följande frågor:

  • Reseberättelserna ger många anledningar att åka på utbytesstudier. Vilka av dessa skulle du själv värdesätta högst (om du själv skulle resa)? Kommer du på några ytterligare anledningar? Kan utbytesstudier till exempel vara en merit när man söker jobb? Reflektera!
  • Varför fokuserar reseberättelserna så lite på själva studierna? Reflektera över detta!
  • Hur intresserad är du av att själv åka på utbytesstudier? I så fall när?
  • Tror du att du kommer att arbeta utomlands under någon del av ditt yrkesverksamma liv? I så fall när? Och hur länge eller ofta?
  • Var kurserna du läste i period 2 givande? Var dom ett steg på vägen för att du såsmåningom ska uppfylla D-programmets mål? (Du som går i årskurs 1 får inte glömma att ta upp etikmomentet.)
    Hur är det med kurserna som börjat nu i period 3?

Skriv ditt namn och gruppnummer överst i dokumentet!

Dokumentet ska vara sparat i PDF. Instruktioner för det finns på första seminariets webbsida.

Förnamnet på dokumentet ska vara ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn, till exempel Bjorn-Brannstrom.pdf

Lämna in den skriftliga reflektionen

Senast den 28 januari 2012 klockan 24.00 ska du lägga upp din skriftliga reflektion på gruppens katalog på skolans Unixdatorer

/info/prosam11/seminarier-1112/period-3/grupp-xx

där xx är ditt gruppnummer. Noggrannare instruktioner om kopieringen finns på första seminariets webbsida.

Läs övriga gruppdeltagares skriftliga reflektioner före reflektionsseminariet

Läs igenom alla dokument på din grupps katalog ovan. Stryk under eller notera en mening i varje reflektionsdokument som du tycker är särskilt intressant eller viktig.

Gå på reflektionsseminariet och var aktiv

Under reflektionsseminariet bör alla i gruppen vara aktiva och komma till tals.

Leta reda på ditt gruppnummer i tabellen nedan. Då ser du när (rad) och var (kolumn) din grupp ska träffas. Det är antingen den 1 eller 8 februari 2012. Reflektionsseminariet varar omkring en timme. Notera den exakta starttiden och kom i tid!

tidNadabibl15374523162516355234423
1 feb kl 9.00 29 5 17 11 32
1 feb kl 10.30 30 6 18 12 33
1 feb kl 13.00 23 16 38 (35) 26
1 feb kl 14.30 24 14 39 (36) 27
1 feb kl 16.00 10 15 37 (34)
8 feb kl 8.15 35 20 31 2 8
8 feb kl 9.30 22 21 13 3 9 36
8 feb kl 11.00 28 19 4 1 7 25 34

Beskrivning av hur man hittar till dom olika lokalerna finns under menyalternativet Lokaler.

Feedback News