1. Studieteknik

Studiemotivation och studieteknik, reflektionsseminarium period 1 2011/2012

Läsning inför seminariet

Skriftlig reflektion

Skriv en reflekterande text på 500-600 ord (ungefär en sida) som besvarar följande frågor:

  • Varför går jag just på Datateknikprogrammet?
  • Vilka är mina första intryck av undervisningen på Datateknikprogrammet?
  • Välj en av kurserna som du går just nu. Vilka av D-programmets mål bidrar kursen till att uppfylla, tror du? Förklara och reflektera!
  • Hur mycket har jag senaste veckan pluggat utanför lektionstid och vilka ämnen har jag ägnat mig åt då?
  • Hur planerar jag att lägga upp mina studier i olika ämnen den närmaste tiden?

Skriv ditt namn överst i dokumentet!

Dokumentet ska vara sparat i PDF. Om du gör dokumentet i Gedit kan du skriva ut det på PDF genom att välja "print to file" i Print-menyn. I MS Word kan man ofta skriva ut på en "PDF-skrivare" alternativt spara som PDF. I OpenOffice kan man exportera till PDF (ändra pappersformatet till A4 först!). I LaTeX kan man använda kommandot pdflatex.

Förnamnet på dokumentet ska vara ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn, till exempel Bjorn-Brannstrom.pdf

Kolla upp gruppnumret och lämna in den skriftliga reflektionen

Logga in i resultatrapporteringssystemet Rapp och välj att se resultat på kursen DD1390 prosam11. Där ska du kunna se ditt gruppnummer. Om du inte kommer in i Rapp eller inte hittar kursen eller ditt gruppnummer i Rapp så ska du kontakta Viggo.

Observera att denna första gång är det förstaårsteknologer från tre olika grupper som träffas på reflektionsseminariet, 14-15 stycken tillsammans med en mentor.

Senast den 25 september klockan 24.00 ska du ha lagt upp din skriftliga reflektion på gruppens katalog på skolans Unixdatorer

/afs/nada.kth.se/misc/info/prosam11/seminarier-1112/period-1/grupp-xx

där xx är ditt gruppnummer. Kopiera ditt dokument till denna katalog. Du kan inte ändra i ett upplagt dokument så kontrollera att det är rätt version innan du kopierar ditt dokumentet. Om du inte vet hur man kopplar sig till skolans datorer ska du läsa i Unixlathunden. Försök inte att ladda upp dokumentet direkt hemifrån till inlämningskatalogen, för filöverföringsprogram brukar skriva en temporärfil och sedan byta namn på den. Du har inte rättigheter att ändra i eller byta namn på filer på inlämningskatalogen, så det fungerar inte.

Kolla upp tid och plats för din grupps reflektionsseminarium

I tabellen ser du när och var din grupp ska träffas den 29 september. Det är alltså tre grupper som träffas tillsammans. Reflektionsseminariet varar ungefär 60 minuter. Kom i tid!

mentor grupper tid plats
Mads Dam 1-3 15.15 4523
Henrik Eriksson 4-6 15.15 E36 (ny sal!)
Dilian Gurov 7-9 13.15 4523
Johan Karlander 10-12 13.15 D33 (ny sal!)
Stefan Nilsson 13-15 13.15 4423
Stefan Arnborg 16-18 15.15 1537
Douglas Wikström 19-21 13.15 1625
Viggo Kann 22-24 15.15 Nadabiblioteket
Hedvig Kjellström 25-27 13.15 523 CVAP
Linda Kann 28-30 13.15 Nadabiblioteket
Serafim Dahl 31-33 15.15 1625
Karl Meinke 34-36 13.15 1537
Olle Bälter 37-39 15.15 28/9
(obs dagen!)
4523

Beskrivning av hur man hittar till dom olika lokalerna finns under menyalternativet Lokaler till vänster.

Läs övriga gruppdeltagares skriftliga reflektioner före reflektionsseminariet

Läs igenom alla dokument på /info/prosam11/seminarier-1112/period-1/grupp-xx. Stryk under en mening i varje reflektionsdokument som du tycker är särskilt intressant eller viktig.

Gå på reflektionsseminariet och var aktiv

Under reflektionsseminariet bör alla i gruppen vara aktiva och komma till tals.

Mer att läsa

Det finns mycket skrivet om studieteknik, till exempel Björn Liljeqvists bok Plugga smart och lär dig mer!, Studentlitteratur, 2006. En del länkar om studieteknik finns samlade på KTH Social.

Feedback News