7. Livslångt lärande

Egenutveckling under en yrkeskarriär - livslångt lärande, reflektionsseminarium period 4 2012/2013

Förberedelse inför reflektionen

Skriftlig reflektion

Skriv en reflekterande text på 500-600 ord (årskurs 1) eller 600-800 ord (årskurs 2-3) som besvarar nedanstående frågor. Tänk hela tiden på vilken nivå dina reflektioner ska hålla (beskrivning av reflektionsnivåer). För årskurs 2-3 gäller att minst två reflektioner måste vara på nivå 3-4 för att VG ska kunna ges.

 • Gjorde förra seminariet om prokrastinering något (tillfälligt eller bestående) intryck på dig?

 • Till det förra seminariet fick du i uppgift att prova en ny vana. Kopiera in den vana du planerade att förändra i reflektionsdokumentet (räknas inte i ordräkningen) och reflektera över hur det gick, varför det gick det som det gick, om du kommer att fortsätta, och om du kommer att försöka ändra ytterligare någon vana.

 • Kommer du att vara färdigutbildad efter examen? Varför satsar företagen i så fall så stora resurser på utbildning av sin personal? Reflektera!

 • Alumner säger ofta: "På KTH lärde jag mej att lära och att inse vad jag inte förstår." Varför framhålls det som så viktigt? Stämmer det och i så fall: i vilka kurser och utbildningssammanhang tränar man det?

 • Hur tänker du dig att du kommer att utveckla dina kunskaper och förmågor efter examen?

 • bara för årskurs 2 och 3: Varför är livslångt lärande värdefullt ur ett samhällsperspektiv? Reflektera!

 • bara för årskurs 3: Gå tillbaka och läs ditt eget första reflektionsdokument som du skrev i kursen hösten 2010. Det ligger i din grupps katalog under

  /afs/nada.kth.se/misc/info/prosam10/seminarier-1011/period-1/

  Jämför hur du skrev och reflekterade då med hur du gör nu. Märker du att du utvecklats? Reflektera över ditt lärande!

Skriv ditt namn och gruppnummer överst i dokumentet!

Dokumentet ska vara sparat i PDF. Instruktioner för det finns på första seminariets webbsida.

Förnamnet på dokumentet ska vara ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn, till exempel Bjorn-Brannstrom.pdf

Lämna in den skriftliga reflektionen

Senast den 4 april 2013 klockan 24.00 ska du lägga upp din skriftliga reflektion på gruppens katalog på skolans Unixdatorer

/info/prosam11/seminarier-1213/period-4/grupp-xx

där xx är ditt gruppnummer.

Läs övriga gruppdeltagares skriftliga reflektioner före reflektionsseminariet

Läs igenom alla dokument på din grupps katalog ovan. Stryk under eller notera en mening i varje reflektionsdokument som du tycker är särskilt intressant eller viktig.

Fyll i prosamutvärderingsenkäten

Detta är läsårets sista reflektionsseminarium i prosam. Därför ska du svara på några utvärderingsfrågor om kursen och programmet.

Enkät för årskurs 1 och 2
Enkät för årskurs 3

Skriv ut enkätformuläret på papper. Fyll i det och lämna in det vid reflektionsseminariet. Detta är en obligatorisk inlämningsuppgift.

Gå på reflektionsseminariet och var aktiv

Under reflektionsseminariet bör alla i gruppen vara aktiva och komma till tals.

Leta reda på ditt gruppnummer i tabellen nedan. Då ser du när (rad) och var (kolumn) din grupp ska träffas. Det är antingen den 9 eller 16 april 2013. Reflektionsseminariet varar omkring en timme. Notera den exakta starttiden och kom i tid!

tidNadabibl15351537452316251635523
9 april kl 8.15 33 12 39
9 april kl 9.30 18 21 37 27
9 april kl 10.45 6 19 30 9 25
9 april kl 13.00 20 24 7
9 april kl 14.30 36 15 4
9 april kl 16.00 31 34 22 13 38 26
16 april kl 8.15 3
16 april kl 13.00 32 14 28
16 april kl 14.30 16 10 5 29 1
16 april kl 16.00 17 11 35 23 2 8

Beskrivning av hur man hittar till dom olika lokalerna finns under menyalternativet Lokaler.

Feedback News