2. Kvalitet i utbildningen

Kvalitet i utbildningen - vad är det? Reflektionsseminarium period 2 2011/2012

Att läsa inför seminariet

Läs föreläsningsbilderna om kvalitet i utbildningen. Läs sedan om skolans kvalitetsarbete och speciellt om systematiskt kvalitetsarbete. Välj slutligen ut en kurs som du gått eller går just nu och titta på kursens senaste kursanalys. (Bara CSC-kurser finns med i dessa listor. Om du vill se kursanalysen för en kurs som ges av en annan skola är det inte säkert att den går att få tag på på webben. Försök att söka efter den med Google.)

Skriftlig reflektion

Skriv en reflekterande text på 500-600 ord (drygt en sida) som besvarar följande frågor:

  • Vi börjar med seminarietitelns fråga. Bild 2 av föreläsningsbilderna ovan är en lista med 10 exempel på egenskaper som en utbildning med god kvalitet ska ha. Vilka egenskaper tycker du är viktiga/mindre viktiga på listan? Vill du komplettera listan med något? Är till exempel studenternas egenskaper relevanta för utbildningskvaliteten? Reflektera!

  • Välj en kurs som du läst i höst och bedöm den utifrån egenskap 1-5 på listan. Bedöm D-programmet och din studiemiljö utifrån egenskap 6-10 på listan. Bedöm också egenskaperna som du (kanske) la till i första punkten.

  • Reflektera över kursanalysen som du just läste och hur kursen var i år. Har kursledarens förslag till ändringar genomförts? Har något annat ändrats? Tror du att eleverna kommer att ha samma synpunkter på kursen i år som förra gången?

  • Teknologernas återkoppling är mycket viktig i kvalitetsarbetet. Men för individen leder det ofta inte till någon förbättring eftersom ändringarna normalt sker först för nästa årskurs. Å andra sidan hade inte utbildningen nått dagens kvalitet om inte tidigare årskursers teknologer gett återkoppling. Reflektera kort över detta förhållande!

Skriv ditt namn överst i dokumentet!

Dokumentet ska vara sparat i PDF. Instruktioner för det finns på första seminariets webbsida.

Förnamnet på dokumentet ska vara ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn, till exempel Bjorn-Brannstrom.pdf

Lämna in den skriftliga reflektionen

Senast den 30 oktober 2011 klockan 24.00 ska du lägga upp din skriftliga reflektion på gruppens katalog på skolans Unixdatorer

/info/prosam11/seminarier-1112/period-2/grupp-xx

där xx är ditt gruppnummer. Noggrannare instruktioner om kopieringen finns på första seminariets webbsida.

Läs övriga gruppdeltagares skriftliga reflektioner före reflektionsseminariet

Läs igenom alla dokument på din grupps katalog ovan. Stryk under en mening i varje reflektionsdokument som du tycker är särskilt intressant eller viktig.

Gå på reflektionsseminariet och var aktiv

Under reflektionsseminariet bör alla i gruppen vara aktiva och komma till tals.

Leta reda på ditt gruppnummer i tabellen nedan. Då ser du när (rad) och var (kolumn) din grupp ska träffas. Det är antingen den 3 eller 10 november. Reflektionsseminariet varar omkring en timme. Notera den exakta starttiden och kom i tid!

tidNadabibl44231537452316251635523
3 nov kl 9.00 28 7 16 19 25
3 nov kl 10.30 29 8 17 20 26
3 nov kl 13.00 22 1 4 31 35 27
3 nov kl 14.30 23 2 5 13 32 36
3 nov kl 16.00 21 14 33 34
10 nov kl 8.15 24 3 37 9 10
10 nov kl 9.30 30 38 15 11
10 nov kl 11.00 6 39 18 12

Beskrivning av hur man hittar till dom olika lokalerna finns under menyalternativet Lokaler.

Feedback News