5. Studentinflytande

Studentinflytande, reflektionsseminarium period 2 2012/2013

Att läsa inför seminariet

 • Högskolelagen, första kapitlet, fjärde paragrafen (mer behöver du inte läsa):
  Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. 
  Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.
 • Kåren har representation på KTH:
  • i universitetsstyrelsen, fakultetsrådet, utbildningsutskottet, resursfördelningsutskottet, anställningsutskottet, tjänsteförslagsnämnder och centrala kommittéer
 • Varje teknologsektion har representation på program- och skolnivå:
 • Alla studenter kan ha inflytande:
  • vid programkollegiet varje år
  • inom programsammanhållande kursen
  • genom enkäter (kursenkäter, startenkät, mellanårsenkät, examensenkät, alumnenkät)
 • På CSC finns dessutom möjligheten att luncha med en lärare.
 • Studentinflytandet är en stark drivkraft inom kvalitetsarbetet. Läs om CSCs systematiska kvalitetsarbete för kurser och program.
 • Läs instruktionerna för kursansvarig student.
 • Läs Kårens standarder för studentinflytande i kursutvärderingsprocessen, tjänstetillsättningar och skolornas ledning.
 • Läs om hur man skriver reflektioner på olika nivåer.

Skriftlig reflektion

Skriv en reflekterande text på 500-600 ord som besvarar nedanstående frågor. Tänk hela tiden på vilken nivå dina reflektioner ska hålla. Vissa frågor besvaras bara av årskurs 1 och vissa bara av årskurs 2-3.

 • För alla: Vad skulle studentinflytande konkret kunna vara bra för?
 • För årskurs 1: Vad är det studenter ska ha inflytande över? Vad ska studenter inte ha inflytande över?
 • För årskurs 2 och 3: Vems ansvar är studentinflytandet?
 • För årskurs 1: Vad kan du som student påverka ensam? Vad kan du inte påverka ensam, och hur gör du då?
 • För årskurs 2 och 3: Hur kan studentinflytandet utvecklas?
 • För alla: Studentinflytande är en rättighet, men vad har studenten för ansvar? Hur kan och bör man ta upp negativ kritik mot lärare och kurser?
 • För årskurs 1: Hur gick dina studier i period 1? Reflektera över kurserna och din studieteknik!
 • För årskurs 1: Planerar du att studera på något annat sätt i period 2 än i period 1?
 • För årskurs 2 och 3: Jämför din studieteknik nu med hur du studerade din allra första period på KTH. Är det någon tydlig skillnad? Hur mycket påverkas studieresultaten av studietekniken?

Skriv ditt namn och gruppnummer överst i dokumentet!

Dokumentet ska vara sparat i PDF. Instruktioner för det finns på första seminariets webbsida.

Förnamnet på dokumentet ska vara ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn, till exempel Bjorn-Brannstrom.pdf

Lämna in den skriftliga reflektionen

Senast den 25 oktober 2012 klockan 24.00 ska du lägga upp din skriftliga reflektion på gruppens katalog på skolans Unixdatorer

/info/prosam11/seminarier-1213/period-2/grupp-xx

där xx är ditt gruppnummer. Noggrannare instruktioner om kopieringen finns på första seminariets webbsida.

Läs övriga gruppdeltagares skriftliga reflektioner före reflektionsseminariet

Läs igenom alla dokument på din grupps katalog ovan. Stryk under eller notera en mening i varje reflektionsdokument som du tycker är särskilt intressant eller viktig.

Gå på reflektionsseminariet och var aktiv

Under reflektionsseminariet bör alla i gruppen vara aktiva och komma till tals.

Leta reda på ditt gruppnummer i tabellen nedan. Då ser du när (rad) och var (kolumn) din grupp ska träffas. Det är antingen den 30 oktober eller 8 november 2012. Reflektionsseminariet varar omkring en timme. Notera den exakta starttiden och kom i tid!

tidNadabibl1537452316251635523
30 oktober kl 9.15 1 28 13 37
30 oktober kl 10.45 22 29 14 38 25
30 oktober kl 13.00 7 4 10 19 39 26
30 oktober kl 14.30 8 30 11 16 34
30 oktober kl 16.00 23 5 15 17 35
8 november kl 8.15 31 9 12
8 november kl 9.30 24 32 6 2 20
8 november kl 11.00 36 33 18 3 21 27

Beskrivning av hur man hittar till dom olika lokalerna finns under menyalternativet Lokaler.

Feedback News