11. Yrkesrollen

Hur ser jag min framtida roll som D-civilingenjör och hur når jag dit? Reflektionsseminarium period 4 2013/2014

Förberedelse inför reflektionen

Gå till KTHs webbsida Karriäruppföljning och titta på och läs följande:

 1. Kolla på videon som sammanfattar karriärrapporten 2011 på 3 minuter
 2. Läs den skriftliga sammanfattningen av karriärrapporten 2011.
 3. Bläddra igenom den fullständiga karriärrapporten 2011 och läs speciellt sida 25 om medianlöner, sida 39 om karriärstöd mm och sida 60 om vilka företag datateknikcivilingenjörer examinerade 2008 och 2009 var anställda på 2011.

Om du vill ha en mer cynisk bild av yrkeslivet kan du läsa Dilbert.

Skriftlig reflektion för årskurs 1 (prosam13)

Skriv en reflekterande text på 500-600 ord (ungefär en sida) som besvarar följande frågor:

 • Vilka är de vanligaste företag civilingenjörer från datateknik är anställda på? Reflektera!
 • Hur stor andel examinerade 2008 och 2009 hade arbete efter examen? Tyvärr är inte statistiken uppdelad per program (det var den i karriärrapporten 2009). Spekulera över hur stor andelen kan vara för examinerade datatekniker.
 • Vad var medianlönen 2011 för civilingenjörer i datateknik examinerade 2008, dvs efter tre år? Jämför med övriga program och reflektera!
 • Slå upp någon annan fråga som intressererar dig i karriärrapporten. Reflektera!
 • Vad har du själv för (olika alternativa) idéer om vilket första arbete du vill ha efter examen?
 • Hur tänker du dig att fortsätta i karriären, säg 10 år efter examen?
 • D-alumnen Sima Baymani höll förra månaden ett föredrag i prosamkursen om entreprenörskap. Har du tankar på att starta eget någon gång? Reflektera!
 • Hur tänker du välja kurser och masterprogram för att få rätt kunskaper inför ditt yrkesval?
 • Hur har vårens kurser fungerat hittills, rent praktiskt? Har du haft studietekniken och motivationen att hänga med i takten i alla kurser?

Skriftlig reflektion för årskurs 2 och 3 (prosam12, prosam12s, prosam11, prosam11s)

Skriv en reflekterande text på 600-800 ord som besvarar nedanstående frågor. Tänk på att reflektionen i vissa delar måste nå upp till nivå 3-4 för att VG ska kunna ges. Läs igenom beskrivningen av reflektionsnivåerna innan du börjar skriva! Ta gärna ut svängarna i reflektionen och visa att du verkligen har åsikter och motiveringar till åsikterna.

 • Reflektera över D-civilingenjörems yrkesroll, vad du själv har för planer efter examen och hur du tänker välja i dina studier för att vara bäst förberedd för det. Relatera till karriärenkäten ovan och tänk på att du i vissa delar ska nå upp till reflektionsnivå 3-4. Du kan dessutom få inspiration av årskurs 1-frågorna ovan.
 • Reflektera över kurserna och dina studier och studieteknik i period 3 och 4 samt över stämningen på sektionen.

Lämna in den skriftliga reflektionen

Skriv ditt namn och gruppnummer överst i dokumentet! Dokumentet ska vara sparat i PDF. Instruktioner för det finns på första seminariets webbsida. Förnamnet på dokumentet ska vara ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn, till exempel Bjorn-Brannstrom.pdf

Senast den 4 april 2014 klockan 13.00 ska du lägga upp din skriftliga reflektion på gruppens katalog på skolans Ubuntudatorer

/info/prosam13/seminarier-1314/period-4/grupp-xx

där xx är ditt gruppnummer. Noggrannare instruktioner om kopieringen finns på första seminariets webbsida. Att kunna lägga upp sin reflektion på rätt katalog med rätt namn ingår i skötsamhetsbedömningen.

Fyll i prosamutvärderingsenkäten

Detta är läsårets sista reflektionsseminarium i prosam. Därför ska du svara på några utvärderingsfrågor om kursen och programmet.

Det är en enkät för den som går i årskurs 1 eller 2 (prosam13, prosam12 eller prosam12s) och en annan enkät för den som går i årskurs 3 (prosam11 eller prosam11s).

Skriv ut enkätformuläret på papper. Fyll i det och lämna in det vid reflektionsseminariet. Detta är en obligatorisk inlämningsuppgift. Om du inte kan komma på seminariet får du lämna in enkäten till mentorn tillsammans med din ersättningsskrivuppgift.

Läs övriga gruppdeltagares skriftliga reflektioner före reflektionsseminariet

Läs igenom alla dokument på din grupps katalog ovan. Stryk under eller notera en mening i varje reflektionsdokument som du tycker är särskilt intressant eller viktig. Denna gång behöver du inte lämna in dina understrykningar.

Gå på reflektionsseminariet och var aktiv

Leta reda på ditt gruppnummer i tabellen nedan. Då ser du när (rad) och var (kolumn) din grupp ska träffas den 9 eller 17 april 2014. Reflektionsseminariet varar omkring en timme. Notera den exakta starttiden och kom i tid.

tid 1537 4523 1625 1635 523 F0
9 april kl 8.15 3

24

11
9 april kl 9.30 1 15 39 21 27
9 april kl 11.00 9 13 37 19 25
9 april kl 13.00 7 36 33 20 6
9 april kl 14.30 12 30 31 18 4
9 april kl 16.00 10 28 38 16 2
17 april kl 8.15
22 32
17 april kl 9.30 23 29 34 5 17
17 april kl 11.00 8 14 35 26

Beskrivning av hur man hittar till dom olika lokalerna finns under menyalternativet Lokaler till vänster.

Mer att läsa

På karriäruppföljningssidan finns en hel del annat matnyttigt att läsa.

Kvar i prosam i år

Den 23 eller 24 april är det information inför valet 15 maj. Det är olika informationtillfällen för årskurs 1, 2 och 3. Den 24 april är det också ett tvåtimmarspass då alla masterprogramansvariga presenterar sina program. Detta är schemalagt både för årskurs 2 och 3 eftersom det redan i årskurs 2 kan vara bra att förbereda sig inför mastervalet i trean. Informationstillfällena är förstås frivilliga.

Alla som går i årskurs 3 ska få en individuell tid för kvartssamtal med sin mentor. Mentorn delar ut tiderna i samband med seminariet. Kvartssamtalen är schemalagda 28 april, men vissa mentorer kan vara upptagna då och behöva ta det en annan tid. Kvartssamtalet är ett förtroligt samtal om vad du vill arbeta med och vad du därför vill välja för inriktning under sista åren av dina studier. Kanske har du en plan som du kan lägga fram för mentorn och få bekräftad, eller kanske har du flera alternativ och kan få råd av mentorn om vilket som kan vara bäst.

För årskurs 1 och 3 är seminariet i april sista obligatoriska momentet i prosam, så efter det kommer årets kursmoment (UPP1 för årskurs 1 (2 hp) och UPP3 för årskurs 3 (1 hp)) att rapporteras in i Rapp och därefter i Ladok. För årskurs 2 återstår datorhistoriamomentet med föreläsningar 31 mars och 8 april och ett datorhistoriaprojekt som ska redovisas i slutet av maj. Därefter rapporteras årets kursmoment UPP2 för årskurs 2 (3 hp).

Den som har missat något reflektionsseminarium eller någon skriftlig reflektion måste ta igen det. Läs på sidan Seminarier i menyn till vänster om hur det går till. Om du lägger upp en skriftlig reflektion till ett gammalt seminarium behöver du skicka ett e-brev till din mentor och berätta att du gjort det så att hen kan läsa den.

Feedback News