Seminarier

Reflektionsseminarier i prosam11 och prosam11s

Det finns elva (sju för prosam11s) obligatoriska reflektionsseminarier i kursen; se Detaljschemat för hela listan. Reflektionsseminarierna (utom det första) genomförs i årskursblandade grupper med omkring 10 teknologer och en datalogilärare (mentor).

Inför varje seminarium ska du läsa en text, lämna in en skriftlig reflektion och läsa övriga gruppmedlemmars inlämnade reflektioner. Vid reflektionsseminariet diskuterar gruppen texterna som ni läst och skrivit. Alla ska komma till tals vid seminariet. Den som inte är uppmärksam och delaktig vid seminariet får skriva en reflektion över övrigas reflektioner istället, se nedan. Mentorn kommer att lämna tillbaka din skriftliga reflektion med konstruktiva synpunkter efter seminariet.

Poängbedömning

Ett av kursmålen är att man ska planera och utföra uppgifter inom stipulerad tid. Därför är det mycket viktigt att uppgifterna i kursen lämnas in och redovisas i tid.

Vid varje reflektionsseminarium samlas poäng enligt följande:

  • 1 poäng för i tid inlämnad skriftlig reflektion,
  • 1 poäng för väl utförd reflektion (som är inlämnad i tid),
  • 1 poäng för aktiv medverkan vid seminariet,
  • -2 poäng om skriftlig reflektion inte lämnats in inom en vecka efter seminariet,
  • -2 poäng om man inte deltagit vid seminariet och inte lämnat in skriftlig reflektion över övrigas reflektioner (minst två sidor) inom en vecka efter seminariet.

Som mest kan man alltså få tre poäng och som minst -4 poäng.

På examinationssidan (i menyn till vänster) beskrivs hur inrapporteringarna av seminarieuppgifternas resultat ska tolkas.

Vad händer om du inte kan komma på seminariet?

Om du i förväg vet att du absolut inte kan vara med den schemalagda tiden ska du i god tid kontakta kursledaren som då försöker hitta en tid med en annan grupp. Om det inte går måste du lämna in en tvåsidig reflektion över övrigas reflektioner istället. Om du mejlar detta till din mentor inom en vecka efter seminariet får du inget poängavdrag. Annars får du -2 poäng.

Du bör ändå lämna in din skriftliga reflektion i tid för att få poängen som är förknippade med den.

Vad händer om du inte lämnar in din skriftliga reflektion i tid?

Kursen bygger på att alla lämnar in sina reflektionstexter i tid. Om du inte gör det så har du möjlighet att lämna in den upp till en vecka efter seminariet. Om du lämnar in den ännu senare så får du -2 poäng. Förr eller senare måste du lämna in den för att bli klar med kursen.

Hur gör du om du studerar utomlands?

Om du är på utbytesstudier ska du genomföra reflektionsseminarierna på distans. Då får du chans att sprida dina erfarenheter från utbytesstudierna till den övriga gruppen.

Var uppmärksam på när det är dags för inlämningar av skriftliga reflektioner i kursen (i början av period 2, 3 och 4). Inför inlämningen läser du instruktionerna på webben, läser, reflekterar och skriver, men istället för att reflektera över kurserna på KTH så reflekterar du över utbytesstudierna och dom kurser du läser i utlandet. Du bör då skriva lite mer än vanligt (750-900 ord), men å andra sidan behöver du inte närvara vid reflektionsseminariet. Du ska förstås ändå läsa vad dom andra gruppmedlemmarna skrivit i sina reflektioner. Mentorn matar in resultatet på inlämningen i både kolumnen för den skriftliga reflektionen och kolumnen för seminariedeltagandet.

Feedback News