Kursinnehåll

prosam11 är kursomgången för den som går DD1390 och började prosamkursen hösten 2011.
prosam11s är kursomgången för den som går DD1391 och började prosamkursen hösten 2012.
Både prosam11 och prosam11s hittar sin kursinformation på dessa sidor.

I menyn Kursinnehåll till vänster ligger detaljschemat för hela kursen, seminarieuppgifterna och information om etikmomentet och datorhistoriamomentet. Uppgifterna och informationen läggs upp efterhand som kursen fortskrider. Sist i menyn finns lokalsidan som beskriver hur man hittar lokalerna som används för seminarierna och gruppövningarna.

Feedback News