6. Prokrastinering

Prokrastinering, reflektionsseminarium period 3 2012/2013

Det är lite mer att läsa och skriva än vanligt denna gång, så se till att börja i tid. Att inte skjuta upp arbete är för övrigt seminariets tema.

Prokrastinering

Från Nationalencyclopedin: Prokrastinera - uppskjuta till morgondagen, en annan dag eller en senare tidpunkt; fördröja.

One of the greatest labor-saving inventions of today is tomorrow - Vincent T. Foss

I'm going to stop putting things off, starting tomorrow! - Sam Levenson

Nothing is so fatiguing as the eternal hanging on of an uncompleted task - William James

Prokrastinering är glappet mellan intention och handling. Enligt vetenskapliga studier prokrastinerar 80-95% av alla studenter och prokrastinering är speciellt vanligt just vad beträffar universitetsstudier. Det finns studier som menar att studenter kan lägga en avsevärd del - uppåt en tredjedel av dagen - på att göra "annat" (sova, se på TV, slösurfa och annat som går ut på att undvika att göra det man egentligen "borde" göra).

Prokrastinering är även en riskfaktor då (för) sent påbörjade uppgifter gör att alternativen - plagiering och fusk av olika slag - framstår som mer attraktiva. Även om du själv inte prokrastinerar så är chansen överhängande att du under din studietid kommer att arbeta i grupper eller delta i projekt där andra deltagare prokrastinerar.

Prokrastinering är även ett problem i arbetslivet och vanan att prokrastinera påverkar både individens prestation och välbefinnande negativt. Bortsett från dina personliga vanor är chansen stor att du i ditt yrkesliv kommer att utforma system för människor som tenderar att prokrastinera.

Vi lärare har ofta hört studenter säga "nästa period ska jag börja läsa tidigare". Seminariets tema handlar därför om (nästan) allas vår vana att fördröja och uppskjuta saker till morgondagen - fastän vi vet att vi borde göra dem idag!

I detta prosamseminarium kommer vi att läsa om prokrastinering, reflektera över (och skriva om) våra egna prokrastineringsvanor, samt även ta del av råd och tips för att övervinna eller åtminstone minska och kontrollera våra prokrastineringstendenser.

Inläsnings- och förberedelsedel

 • 1-3 nedan handlar om att förstå begreppet prokrastinering och fundera över sina egna vanor.

 • 4-6 handlar om att bearbeta sina egna prokrastineringsvanor och att förändra dem till det bättre.

 1. Se en kort film som introducerar konceptet prokrastinering: Procrastination: Tales of mere existence(1:20 minuter).

 2. Gör Prokrastineringsenkäten som består av ett prokrastineringstest och en utvärdering av prokrastineringsvanor. I instruktionerna till nästa prosamseminarium i början av april kommer vi att återkomma till och informera om resultaten från dessa enkäter.

 3. Läs utdraget från boken "Gör det nu! - förhalarens, uppskjutarens och den senfärdiges handbok" av Rita Emmett. Notera att man inte ska läsa sida 42-43 (redan borttagna) samt större delen av sida 44. Man ska inte heller läsa sida 50-55 (redan borttagna) samt halva sida 56. Texten är bara tillgänglig inom kth.se-domänen.

 4. Se Matt Cutts TED talk (3,5 minuter) om att lägga sig till med nya vanor.

 5. Läs åtminstone hälften av tipsen i Dustin Wax lista med 50 "life hacks".

 6. Läs Björn Hedins lista med konkreta antiprokrastineringstips.

  Frivillig fördjupning

  Läs om du vill Nicholas Carrs artikel "Is Google making us stupid?". Carrs uppmärksammade och omdiskuterade text handlar om "vad Internet gör med våra hjärna".

  Skriftlig reflektion

  Skriv en reflekterande text på 500-600 ord (årskurs 1) eller 500-800 ord (årskurs 2-3) som besvarar nedanstående frågor. Tänk hela tiden på vilken nivå dina reflektioner ska hålla (beskrivning av reflektionernivåer). Vissa frågor besvaras bara av årskurs 1 och vissa bara av årskurs 2-3.

  • För årskurs 1: (Hur) prokrastinerar du? När? I vilka sammanhang?

  • För årskurs 2 + 3: (Hur) prokrastinerar du? När? I vilka sammanhang? Varför?

  • För alla årskurser: Har ditt prokrastinerande och dina strategier för att bemästra det förändrats över tiden (t.ex. mellan gymnasiet och högskolan, eller från första året på högskolan till senare år, eller genom att din användning av datorer/mobiler och medier förändrats över tiden)? Hur?

  • För årskurs 2 + 3: Reflektera kring hur din och andras prokrastinering påverkar dig själv och/eller dina studiekamrater, till exempel när du studerar i grupp eller i samband med grupp- eller projektarbeten.

  • För årskurs 1: Kan du ge exempel på kurser där strukturen gjort att du prokrastinerat mer och andra kurser där strukturen gjort att du prokrastinerat mindre eller inte alls? Finns det kopplingar mellan kursens struktur och prokrastinering? Vilka?

  • För årskurs 2 + 3: Kan du ge exempel på kurser där strukturen gjort att du prokrastinerat mer och andra kurser där strukturen gjort att du prokrastinerat mindre eller inte alls? Finns det kopplingar mellan kursens struktur och prokrastinering? Vilka? Vilka råd skulle du vilja ge till lärare för hur de ska lägga upp sina kurser för att undvika prokrastinering?

  • För alla årskurser: Vad har du INTE gjort under period 2 - vad i studierna har du fördröjt eller skjutit upp som du "borde" ha tagit tag i?

  • För årskurs 1: Fundera över och skriv kort om vilket eller vilka av Dustin Wax och Björn Hedins tips som är vettigast och mest användbara för dig.

  • För alla årskurser: Utifrån listan med 50 tips och dina egna (studie-)relaterade vanor och beteenden ska du efter seminariet och under 60 dagar framåt antingen lägga dig till med en ny studierelaterad vana eller ta bort en gammal (o-)vana som du inte är nöjd med. Du ska även analysera, diskutera och förklara ditt resonemang och ditt val och säga något om hur du ska gå tillväga för att hålla ditt löfte under period tre (de kommande 60 dagarna)!

   • Det är lätt att glömma bort sitt löfte efter en vecka eller två. Du kommer därför att få en påminnelse per mail i början av varje vecka under hela period 3! Har du en iOS-produkt kan du även använda appen "Lift" (se antiprokrastineringstipsen). Använd då aktiviteten "Prosam" för uppföljning!

   • På nästa prosamseminarium kommer vi att följa upp denna uppgift. Notera dock att det inte handlar om att värdera eller bedöma huruvida det har gått bra eller dåligt att leva upp till ditt löfte. Syftet med uppgiften är inte att betygsätta dina vanor utan att få dig att stanna upp och själv reflektera över dem!

  Skriv ditt namn och gruppnummer överst i dokumentet!

  Dokumentet ska vara sparat i PDF. Instruktioner för det finns på första seminariets webbsida.

  Förnamnet på dokumentet ska vara ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn, till exempel Bjorn-Brannstrom.pdf

  Lämna in den skriftliga reflektionen

  Senast den 24 januari 2013 klockan 24.00 ska du lägga upp din skriftliga reflektion på gruppens katalog på skolans Unixdatorer

  /info/prosam11/seminarier-1213/period-3/grupp-xx

  där xx är ditt gruppnummer. Noggrannare instruktioner om kopieringen finns på första seminariets webbsida. Om du inte kan lägga dokumentet på gruppens katalog hemifrån så får du göra det på skolan. Inga e-brevsinlämningar accepteras.

  Läs övriga gruppdeltagares skriftliga reflektioner före reflektionsseminariet

  Läs igenom alla dokument på din grupps katalog ovan. Stryk under eller notera en mening i varje reflektionsdokument som du tycker är särskilt intressant eller viktig.

  Bara för årskurs 1 på D: Skriv ut två enkäter, fyll i och lämna in vid seminariet

  Den som går i årskurs 1 på D ska fylla i två enkäter om matematikkurserna, se prosam12-seminariesidan.

  Gå på reflektionsseminariet och var aktiv

  Under reflektionsseminariet bör alla i gruppen vara aktiva och komma till tals.

  Leta reda på ditt gruppnummer i tabellen nedan. Då ser du när (rad) och var (kolumn) din grupp ska träffas. Det är antingen den 31 januari eller 7 februari 2013. Reflektionsseminariet varar omkring en timme. Notera den exakta starttiden och kom i tid!

  tidNadabibl1535153745231625523
  31 januari kl 9.15 6 10 30 23 26
  31 januari kl 10.45 11 37 20 13 32 25
  31 januari kl 13.00 38 4 21 36 17
  31 januari kl 14.30 2 5 8 34 18
  31 januari kl 16.00 3 12 9 35
  7 februari kl 13.00 39 1 19 28 24 27
  7 februari kl 14.30 16 14 29 31
  7 februari kl 16.00 7 15 22 33

  Beskrivning av hur man hittar till dom olika lokalerna finns under menyalternativet Lokaler.

  Feedback News