9. Mål och examination

Mål och examination, reflektionsseminarium period 2 2013/2014

Förberedelse inför reflektionen (alla)

Läs texten Kursmål, programmål, betygskriterier och examination.

Läs varför D-programmet fick bedömningen "bristande kvalitet" av Universitetskanslersämbetet 29 oktober 2013.

Läs i självvärderingen av datateknikutbildningen 2012 motiveringen av varför D-programmet uppfyller ett av målen i examensordningen (välj själv vilket av de sex målen du läser om; första målet börjar på sida 9 i texten).

Skriftlig reflektion för årskurs 1 (prosam13)

Skriv en reflekterande text på 500-600 ord som besvarar nedanstående frågor.

  • Vilket av målen för D-programmet har du starkast åsikter om, positivt eller negativt? Motivera och reflektera!
  • Välj en av kurserna som började i period 1 eller 2 och slå upp kursmålen. Vilka av D-programmets mål bidrar kursen till att uppfylla? Förklara och reflektera!
  • Tror du att D-programmet uppfyller högskoleförordningens mål? Motivera och reflektera!
  • Hur gick dina studier i period 1? Reflektera över kurserna och din studieteknik.
  • Vilka särskilda utmaningar ser du (fram emot) i kurserna i period 2?
  • Planerar du att studera på något annat sätt i period 2 än i period 1?

Skriftlig reflektion för årskurs 2 och 3 (prosam12, prosam12s, prosam11, prosam11s)

Skriv en reflekterande text på 600-800 ord som besvarar nedanstående frågor. Tänk på att reflektionen i vissa delar måste nå upp till nivå 3-4 (beskrivning av reflektionsnivåer) för att VG ska kunna ges. Ta gärna ut svängarna i reflektionen och visa att du verkligen har åsikter och motiveringar till åsikterna.

  • Reflektera över lärandemålexaminationbetygskriterier och UKÄ-utvärderingen. Alla dessa fyra ord ska ingå i reflektionen. Utgå från texterna och tänk på att du i vissa delar ska nå upp till reflektionsnivå 3-4.
  • Reflektera över dina studier i period 1 och över höstens kurser.

Lämna in den skriftliga reflektionen

Skriv ditt namn och gruppnummer överst i dokumentet! Dokumentet ska vara sparat i PDF. Instruktioner för det finns på första seminariets webbsida. Förnamnet på dokumentet ska vara ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn, till exempel Bjorn-Brannstrom.pdf

Senast den 18 november 2013 klockan 13.00 ska du lägga upp din skriftliga reflektion på gruppens katalog på skolans Ubuntudatorer

/info/prosam11/seminarier-1314/period-2/grupp-xx

där xx är ditt gruppnummer. Noggrannare instruktioner om kopieringen finns på första seminariets webbsida. Att kunna lägga upp sin reflektion på rätt katalog med rätt namn ingår i skötsamhetsbedömningen.

Läs övriga gruppdeltagares skriftliga reflektioner före reflektionsseminariet

Läs igenom alla dokument på din grupps katalog ovan. Stryk under eller notera en mening i varje reflektionsdokument som du tycker är särskilt intressant eller viktig. Ta med understrykningarna eller noterade meningarna på papper till seminariet, för denna gång samlar vi in dessa!

Gå på reflektionsseminariet och var aktiv

Leta reda på ditt gruppnummer i tabellen nedan. Då ser du när (rad) och var (kolumn) din grupp ska träffas den 21 eller 25 november 2013. Reflektionsseminariet varar omkring en timme. Notera den exakta starttiden och kom i tid.

tid 1448 4448 1537 4523 1625 1635 304 523
21 november kl 8.15 28 7 1
21 november kl 9.30 29 8 2
21 november kl 11.00 13 16 34 19
21 november kl 13.00 17 35 20 4
21 november kl 14.30 22 36 5
21 november kl 16.00 14 23 10
25 november kl 13.00 21 9 11 37 31 25
25 november kl 14.15
26
25 november kl 14.30 30 12 38 32
25 november kl 15.00 18
25 november kl 16.00 24 3 39 33 6
25 november kl 16.15 15
25 november kl 17.15 27

Beskrivning av hur man hittar till dom olika lokalerna finns under menyalternativet Lokaler till vänster.

Feedback News