10. Plagiering och eget ansvar

Plagiering och eget ansvar, reflektionsseminarium period 3 2013/2014

Förberedelse inför reflektionen (alla)

Läs KTHs plagieringspolicy. Läs sedan skolans hederskodex och dom fem regler som finns länkade i slutet av hederskodexen.

Läs inledningen av en diskussion om plagiering och fusk i civilingenjörsutbildningar.

Skriftlig reflektion för årskurs 1 (prosam13)

Skriv en reflekterande text på 500-600 ord som besvarar nedanstående frågor.

 • Man brukar säga att högskolestudier kräver större eget ansvar än gymnasiestudier. Hur känner du att du tagit ansvar för dina studier i höstas jämfört med i gymnasiet?
 • Var går gränsen för plagiering för följande exempel? Motivera!
  1. Du lämnar in en hemuppgift som innehåller ett citerat stycke från en text som du hittat på webben. Du har angett källan.
  2. Du gör en datorlabb tillsammans med en kompis. Ni har gjort olika delar av koden och satt er in i och granskat den andras kod.
  3. Du löser en hemuppgift i en fyrapersonsgrupp. Sen lämnar du in en lösning men du förstår inte själv vissa delar av lösningen.
  4. Du får en labblösning från en kompis, sätter dig in i den och skriver sedan ett eget program som bygger på kompisens lösning och redovisar programmet för labbassen (som ditt eget).
  5. Du har löst en labb men en av dina kompisar har inte gjort det, så du skickar din lösning till honom för att hjälpa honom.
  6. Du översätter en tidningsartikel från engelska till svenska och skickar in den som din skriftliga reflektion i prosamkursen.
 • Varför är det olämpligt att plagiera inlämningsuppgifter och datorlabbar även då risken för upptäckt är liten?
 • Vad har eget ansvar att göra med plagiering och hederskodexen?
 • Reflektera över vad du fick ut av etikmomentet i period 2 och vad en civilingenjör har för nytta av att ha färdigheter i etik.
 • Planerar du att ändra din studieteknik i period 3-4 jämfört med i höstas?

Skriftlig reflektion för årskurs 2 och 3 (prosam12, prosam12s, prosam11, prosam11s)

Skriv en reflekterande text på 600-800 ord som besvarar nedanstående frågor. Tänk på att reflektionen i vissa delar måste nå upp till nivå 3-4 för att VG ska kunna ges. Läs igenom beskrivningen av reflektionsnivåerna innan du börjar skriva! Ta gärna ut svängarna i reflektionen och visa att du verkligen har åsikter och motiveringar till åsikterna.

 • Reflektera över plagiering, fusk, eget ansvar och hederskodexen. Alla fyra termerna ska ingå i reflektionen. Relatera till texterna ovan och tänk på att du i vissa delar ska nå upp till reflektionsnivå 3-4, så ta till exempel upp hur arbetsgivare och samhället påverkas av plagiering och fusk på högskolan. Du kan dessutom få inspiration av årskurs 1-frågorna ovan.
 • Reflektera över vad du fick ut av etikmomentet i period 2 i årskurs 1 (senare för den som antagits till högre årskurs) och vad en civilingenjör har för nytta av att ha färdigheter i etik.
 • Reflektera över dina studier och studieteknik i period 2 och över vårens kurser. Hur har tentaperiodens förläggning till januari påverkat studierna?

Lämna in den skriftliga reflektionen

Skriv ditt namn och gruppnummer överst i dokumentet! Dokumentet ska vara sparat i PDF. Instruktioner för det finns på första seminariets webbsida. Förnamnet på dokumentet ska vara ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn, till exempel Bjorn-Brannstrom.pdf

Senast den 30 januari 2014 klockan 13.00 ska du lägga upp din skriftliga reflektion på gruppens katalog på skolans Ubuntudatorer

/info/prosam11/seminarier-1314/period-3/grupp-xx

där xx är ditt gruppnummer. Noggrannare instruktioner om kopieringen finns på första seminariets webbsida. Att kunna lägga upp sin reflektion på rätt katalog med rätt namn ingår i skötsamhetsbedömningen.

Läs övriga gruppdeltagares skriftliga reflektioner före reflektionsseminariet

Läs igenom alla dokument på din grupps katalog ovan. Stryk under eller notera en mening i varje reflektionsdokument som du tycker är särskilt intressant eller viktig. Denna gång behöver du inte lämna in dina understrykningar.

Gå på reflektionsseminariet och var aktiv

Leta reda på ditt gruppnummer i tabellen nedan. Då ser du när (rad) och var (kolumn) din grupp ska träffas den 3 eller 13 februari 2014. Reflektionsseminariet varar omkring en timme. Notera den exakta starttiden och kom i tid.

tid 1537 4523 1625 1635 523
3 februari kl 8.15 32

8

38 2
3 februari kl 9.30 11 23 39 3 5
3 februari kl 11.00 12 14 20 1 6
3 februari kl 13.00 28 21 15 26
3 februari kl 14.30 29 19 35 27
3 februari kl 16.00 17 9 37 36
13 februari kl 8.15
18 24 7 10
13 februari kl 9.30 16 30 33 4
13 februari kl 11.00 22 13 31 34 25

Beskrivning av hur man hittar till dom olika lokalerna finns under menyalternativet Lokaler till vänster.

Mer att läsa

Hjälp studenterna att undvika plagiering av Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling.

Feedback News