Lärare

Lärare i prosam läsåret 2013/2014

Kursledare och examinator är Viggo Kann.

Det är 13 stycken datalärare som är mentorer och leder reflektionsseminarierna:

mentorgrupper
Mads Dam 1-3
Mårten Björkman 4-6
Per Austrin 7-9
Johan Karlander 10-12
Stefan Nilsson 13-15
Örjan Ekeberg 16-18
Douglas Wikström 19-21
Viggo Kann 22-24
Hedvig Kjellström 25-27
Linda Kann 28-30
Carina Edlund 31-33
Karl Meinke 34-36
Olle Bälter 37-39

Etikmomentet ges av lärare från filosofiavdelningen under ledning av Jesper Jerkert och datorhistoriamomentet ges av Nina Wormbs på Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria på KTH.

Feedback News