Datorhistoria

Datorhistoria och datorn i samhällsutvecklingen för prosam11 och prosam11s

Momentet ges i period 4 i åk 2 av Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö. Det består av två föreläsningar och en uppsats som även ska redovisas muntligt. Uppsatsen ska också diskuteras under ett så kallat oppositionsseminarium.

Lärandemål för momentet

 • redogöra för några viktiga händelser i datorns och datalogins historia,

 • formulera en relevant frågeställning till ett historiskt material,

 • utföra en begränsad datorhistorisk studie och presentera den muntligt och skriftligt

Föreläsningar i period 4 2013

11 april 9-12: Datalogihistoria. Föreläsningsanteckningar och bilderna ni aldrig fick se. Vad är datorhistoria? Perspektiv på datoriseringen, dess orsaker och konsekvenser. Föreläsningsanteckningar 
18 april 10-12: Hur skriver man en historisk uppsats med en relevant frågeställning? Föreläsningsanteckningar

Föreläsare och ansvarig för momentet är Nina Wormbs på Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH. Henrik Eriksson håller föreläsningen om datalogins historia som ingår i den första föreläsningen.

Uppsats

Uppsatsen skrivs i grupper om tre eller fyra studenter och betygsätts enligt nedanstående. Mer information om de specifika kraven för uppsatsen finns här och gås igenom vid den andra föreläsningen. Nedan finns praktisk information om datum och inlämning av uppgifter.

Gruppdeltagarna och ämnet anmäls på listor anslagna på Viggos kontorsdörr (rum 4542, D-huset, plan 5) från 18 april klockan 12.00 till 22 april klockan 17.00. Materialet för uppsatsen hämtas från projektet Från matematikmaskin till IT.

I Rapp syns sedan vilken uppgift din grupp valt. Numreringen syftar på listan med vittnesseminarier.

Uppsatsen ska senast måndag 29 april 2013 klockan 24 läggas upp i PDF på katalogen

/afs/nada.kth.se/misc/info/prosam11/datorhistoria/opposition

med filnamnet

grupp-xx.pdf

där xx är datorhistoragruppens nummer. Skriv gruppnumret men inte era namn i uppsatsen, så den blir anonym.

Oppositionsseminarier 3, 6 och 7 maj

Varje grupp kommer att bli tilldelad en annan grupp att opponera på och ett schemalagt tillfälle för oppositionsseminarium. Varje grupp är tilldelad en annan grupp att opponera på

Länk till schema för oppositionsseminarierna.

Varje gruppmedlem ska läsa uppsatsen så att ni kan diskutera och kritisera den (konstruktivt) på oppositionsseminariet. Läs också uppsatserna som övriga (två) grupper som deltar på samma oppositionsseminarium skrivit.

Sammanfatta gruppens synpunkter på en halv sida och lägg upp dokumentet senast 8 maj 2013 klockan 24 i PDF på katalogen

/afs/nada.kth.se/misc/info/prosam11/datorhistoria/sammanfattning

med filnamnet

grupp-xx.pdf

där xx är ERT gruppnummer. Skriv i dokumentet vilka i gruppen som deltagit i oppositionsseminariet, vilka som bidragit till sammanfattningen och vilken grupp ni opponerat på. Deltagande i oppositionsseminariet ger en skötsamhetspoäng, och sammanfattningen av gruppens synpunkter ger ytterligare en skötsamhetspoäng. Om man inte kan delta i oppositionsseminariet måste man meddela det i god tid så att inte ens kamrater drabbas genom att det saknas uppsatser eller opponenter. Efter oppositionsseminariet finns det möjlighet att skriva om och revidera uppsatsen inför slutredovisningstillfället. Senast klockan 24 den 16 maj 2013 ska slutversionen av uppsatsen läggas upp i PDF på katalogen

/afs/nada.kth.se/misc/info/prosam11/datorhistoria/slutversion

med filnamnet

grupp-xx.pdf

där xx är datorhistoragruppens nummer. Skriv både gruppnummer, e-postadresser och era namn i slutversionen av uppsatsen!

Redovisning 20-24 maj

Vid varje redovisningstillfälle, som är två timmar, presenterar sex grupper sina uppsatser. Det innebär att alla får höra fem presentationer förutom sin egen. Varje presentation får ta tio minuter och så är det fyra minuter för frågor.

Länk till schema för redovisningarna.

Betygskriterier

För betyg E krävs att gruppen:

 • varit närvarande på obligatoriska kursmoment

 • fullgjort obligatoriska uppgifter i momentet

 • efter handledning kan formulera en relevant frågeställning till ett historiskt material

För betyg D krävs därtill att gruppen kan:

 • visa förståelse för sammanhangets betydelse för teknikutveckling

 • formulera en relevant frågeställning till ett historiskt material

För betyg C krävs därtill att gruppen kan:

 • analysera teknisk förändring och dess konsekvenser inom dataområdet i relation till det omgivande samhället

 • tydliggöra en studies slutsatser i en muntlig presentation

För betyg B krävs därtill att gruppen kan:

 • förhålla sig kritiskt och i frågasättande till utsagor om teknisk förändring

 • svara på muntlig kritik vid presentation av en studie

För betyg A krävs slutligen också att gruppen kan:

 • tolka resultaten av den egna analysen

 • diskutera tillförlitligheten hos olika information

Feedback News