Skip to main content

Centre of excellence for science and innovation studies (CESIS)

Deltagande vid avdelningen: Arne Kaijser, Per Lundin, Isabelle Dussauge, Sverker Sörlin, Nina Wormbs och Johan Gribbe
Anslagsgivare: Vinnova
Period: 2003–2008

Forskningscentrat CESIS (Center of Excellence for Science and Innovation Studies), där förutom Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria även Jönköping International Business School (JIBS), SISTER och KTH Infra deltar, etablerades i januari 2004 med syfte att bedriva forskning om inno¬vationssystem. Tyngdpunkten är lagd på Sverige, och ambitionen är att skapa en bättre förståelse för samspelet mellan innovationer och teknisk utveckling. Särskild vikt fästs vid att studera hur FoU påverkar den ekonomiska utveck¬lingen, och att försöka utveckla modeller och metoder för att undersöka denna påverkan. Flera av avdelningens forskare och forskningsprojekt är knutna till CESIS.

Page responsible:history@abe.kth.se
Belongs to: Division of History of Science, Technology and Environment
Last changed: Jun 04, 2012