Stadsdelarna Ålidhem, Järva och Rosengård

 

Ett av Sveriges tidigare stora stadsbyggnadsprojekt står inför behov av renovering, en process som både öppnar för möjligheter att lära om hur ekologiskt och socialt kan integreras, liksom blottlägger utmaningar och målkonflikter. Vi använder miljonprogramsområdena Rosengård, Järva och Ålidhem som fallstudier av hur ett praktiskt hållbarhetsarbete kan se ut i dag. Detta tillsammans med en litteraturgenomgång om social och ekologisk hållbarhet ligger till grund för att diskutera hur ekologiska perspektiv kan flätas samman med sociala i framtidens städer. Projektet är med andra ord inte en utvärdering av arbetet i de ovan nämnda miljonprogramsområdena utan exempel och nutidsbilder från Rosengård, Järva och Ålidhem används i stället som inspiration till lokal stadsutveckling på andra håll.

Feedback News