Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your group web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

General

These pages are directed to the whole group and positioned after the Calendar in the menu. Only administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
Hållbar utvecklingEveryone2014-12-22
Ekologisk hållbarhetEveryone2014-12-22
Ekologisk moderniseringEveryone2014-12-22
MiljörättvisaEveryone2014-12-22
ResiliensEveryone2014-12-22
Traditionell ekologiEveryone2014-12-22
Social hållbarhetEveryone2014-12-22
Stadsdelarna Ålidhem, Järva och RosengårdEveryone2014-12-22
ÅlidhemEveryone2014-12-22
RosengårdEveryone2014-12-22
JärvaEveryone2014-12-22
Exempel på socioekologisk praktikEveryone2014-12-22
Att koppla trygghet till hållbarhet Everyone2014-12-22
Bostadens storlek och material får konsekvenser i när och fjärranEveryone2014-12-22
Främja cykelkulturEveryone2014-12-22
Gemensamma och icke-kommersiella rumEveryone2014-12-22
Lokal el från sol och vindEveryone2014-12-22
Medborgardeltagande genom miljöpedagogik Everyone2014-12-22
Medproducera stadsmiljönEveryone2014-12-22
Medvetenhet om hyreshöjningars konsekvenserEveryone2014-12-22
Minska den miljöbelastande konsumtionenEveryone2014-12-22
Odla för hållbar utvecklingEveryone2014-12-22
Teknik som underlättar resursbesparingEveryone2014-12-22
Verka för lokala ekonomierEveryone2014-12-22
Socioekologisk praktik i framtidenEveryone2014-12-22
Aktiviteter i projektetEveryone2014-12-22
Om ossEveryone2014-12-22
LänkarEveryone2014-12-22

Group wiki

Wiki pages are directed to the whole group and placed under the wiki. All members and administrators can edit the pages.

There are no pages

Feedback News