Resiliens

Resiliens handlar omekosystemens möjlighet att hantera förändringar och störningar, det kan vara i vilken mån en sjö kan återhämta sig efter att ha blivit försurad. Ibland används det också för sociala eller samhälleliga strukturer, t ex ett samhälles förmåga att återhämta sig efter en bankkris eller en jordbävning.

Feedback News