Ålidhem

OM ÅLIDHEM

 • Området: ligger i Umeå
 • Byggår: Slutet av 1960-talet till början av 1970-talet
 • År 1981 bodde 4 890[1] personer i området
 • År 2013 bodde 6 036[2] personer i området.

Området består i huvudsak av 2 till 4-våningshus med platta tak och fasader i rött tegel. En del har senare byggts om så att exempelvis taken ser annorlunda ut. Vägarna är namngivna efter ett studietema som bekräftar närheten till universitetet. Här finns till exempel Matematikgränd och Fysikgränd. Det finns ett stadsdelscentrum med mataffärer, restauranger m.m. och det finns en F-9-skola. Studentvägen är en genomfartsled som skiljer området från villaområdet Sofiehem.

Typiska hus i Ålidhem. Foto av Ulrika Gunnarsson Östling

PROJEKTOMRÅDET HÅLLBARA ÅLIDHEM

2009 beviljades Umeå kommun ca 34 miljoner kronor i investeringsstöd från Delegationen för hållbara städer för Hållbara Ålidhem. Idén var att skapa ”Norrlands största lågenergiprojekt” (Delegationen för hållbara städer 2010, s. 4) genom nybyggnation av lågenergilägenheter och uppgradering av miljonprogramslägenheter. Dessutom skulle trivsammare och tryggare utemiljöer skapas. I projektområdet bor ca 1000 personer, eller 1 procent av Umeås befolkning (Hållbara Ålidhem 2013).

Stödberättigade åtgärder var:

- Innovativa isoleringsmetoder

- Sadeltak med solceller

- Stadsintegrerad vindkraft

- Vinterträdgården

- Omvandling av Studentvägen till stadsgata

Vinterträdgården byggs. Foto av Ulrika Gunnarsson Östling

Ålidhem ska framförallt ses som en plats där nya lösningar kan testas. Därför startades arbetet med Hållbara Ålidhem genom att ett ”pilothus” energieffektiviserades genom följande åtgärder:

 • De platta taken ersattes av valmade för att få plats med mer isolering, ett nytt modernt ventilationssystem samt möjligheten att montera solceller på taken
 • Lägenheterna tilläggsisolerades invändigt
 • Ett nytt värmesystem byggdes
 • Nya köksfläktar installerades
 • Nya energieffektiva fönster monterades
 • Ett nytt vattenledningssystem för individuell mätning byggdes
 • Trapphusen målades och fräschades upp
 • Solceller monterades på taken
 • Nya lägenhetsdörrar sattes in
 • Utvändigt arbete på gården.

Alla satsningar i Pilothuset jämfördes med ett referenshus för att kunna mäta vad förbättringsåtgärderna egentligen betytt.

Totalt omfattar satsningen 405 befintliga lägenheter i 27 hus. Dessutom ingår 137 nybyggda lägenheter i fyra hus (Hållbara Ålidhem 2013).

Projektet drivs av Umeå kommun, Bostaden och Umeå Energi.

[1] Källa: http://app04.app.umea.se/demografen.

[2] Källa: http://app04.app.umea.se/demografen.

Feedback News