Rosengård

OM ROSENGÅRD

 • Ligger i Malmö
 • Byggdes huvudsakligen 1967-72 som en del av miljonprogrammet, men delar tillkom tidigare under 1900-talet
 • År 1971 bodde 23 112 personer i stadsdelen[1]
 • År 2013 bodde 23 563 personer i stadsdelen[2]

I Rosengård finns allt mellan 3 och 9 våningar höga hus, samt ett 16-våningshus och ett småhusområde. Flerfamiljshusen uppvisar en variation även när det gäller fasadmaterial, takformer och placering. Där finns lamellhus, skivhus och loftgångshus med fasader i olika material och färg och platta tak, sadeltak eller pulpettak. Husen är placerade fritt eller i öppna gårdsformationer. Den vanligaste upplåtelseformen i Rosengård är allmännyttig hyresrätt, men där finns också privata hyresrätter och bostadsrätter. Utöver bostadsbebyggelse finns ett centrum, en kyrkogård ett industriområde och grönområden.

Projektet Rosengård i förvandling

Fick ca 53 miljoner kronor av Delegationen för Hållbara Städer 2009, men även ytterligare finansiering från bland annat Europeiska regionalfonden. Projektet innehöll ett antal olika delprojekt och insatser spridda i området:

 • Hållbara Hilda: flera energieffektiviserande och miljöförbättrande åtgärder av olika slag i den stora bostadsrättsföreningen Hilda.
 • Rosengårds ishall: flera energieffektiviserande åtgärder på byggnaden
 • Klimatsmart matcentrum: Utbildning av matpersonal i Malmö stad, samt ett stort antal gemenskapsodlingar på olika platser i stadsdelen.
 • Värner Rydénskolan: energieffektiviserande åtgärder på byggnaden samt ett demoklassrum
 • Cleantech: Stärkande och marknadsföring av miljötekniksatsningar
 • Rosengårdsstråket: utvecklat gång- och cykelstråk med mötesplatser som Rosens röda matta och förnyad utformning.
 • Malmöexpressen: Elgashybridbussar med signalprioritering, busskörfält och en del mittförlagda hållplatser.
 • Programsamordning: Samverkan, delaktighets- och dialogarbete inom projekt som Rosengårdsstråket och Rosens röda matta.

Malmö stads miljöförvaltning har haft det övergripande ansvaret, men som delprojekten tydliggör så har en mängd olika aktörer varit involverade – andra förvaltningar, skolor, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, medborgargrupper med mera.

[1] Källa: www.malmo.se

[2] Källa: www.malmo.se

Feedback News