Traditionell ekologi

Traditionell ekologi ser naturen som något som måste skyddas från de negativa effekterna av den ekonomiska aktiviteten genom exempelvis bildandet av naturreservat.

Feedback News