Till innehåll på sidan

Högskoleingenjör på KTH

Högskoleingenjörer är en efterfrågad kompetens i de flesta branscher i samhället. Om du vill läsa en kortare ingenjörsutbildning med mindre teoretiskt fokus än civilingenjörsutbildningen är högskoleingenjörsutbildningen ett bra alternativ. I jämförelse med civilingenjören jobbar högskoleingenjören generellt sett ofta mer tillämpat och operativt.

Högskoleingenjörsutbildningar 180 hp

Högskoleingenjör 

KTH:s högskoleingenjörsutbildningar är riktade yrkesprogram som leder till många och breda karriärmöjligheter. Programmen är utvecklade tillsammans med näringslivet, och du får redan under utbildningen kontakter som du har nytta av när du är färdig. Byggteknik, datateknik, elektroteknik, kemiteknik och maskinteknik är några vanliga yrkesområden. Men det är inte bara inom traditionellt tekniska branscher som vi i dag hittar högskoleingenjörer – många finns nu även inom exempelvis design, vård, miljö, livsmedel och medicin. Oavsett vilken utbildning du väljer kommer du snabbt ut på arbetsmarknaden med en efterfrågad kunskap och kompetens.

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9, 270 hp

Vi erbjuder också en Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, åk 7-9 som ger dig dubbla examina. Du blir både högstadielärare och högskoleingenjör.

Utbildningen är på fyra år och omfattar 270 högskolepoäng.

Läs mer om Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, åk 7-9, 270 hp

Utbildningens upplägg

Att utbilda sig till högskoleingenjör tar tre år. Undervisningen är till stor del schemabunden och du läser ofta flera kurser parallellt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan utföras antingen på KTH, utomlands eller på ett företag.

Du kan börja jobba direkt efter examen, men du har också flera möjligheter till fortsatta studier. Du kan fortsätta läsa en masterutbildning på KTH eller på någon annan högskola. Med en högskoleingenjörsexamen kvalificerar du dig också för att söka masterstudier utomlands.

Läs mer om KTH:s masterprogram

Läs mer om utlandsstudier

Karriärmöjligheter

Efter examen har du goda förutsättningar till spännande jobb på en bred arbetsmarknad, både i Sverige och utomlands. Det finns i dagsläget en brist på högskoleingenjörer och behovet ser ut att öka framöver. Som högskoleingenjör har du därför stora möjligheter att välja arbetsfält och du kan jobba inom allt från design och produktutveckling till miljö, livsmedel eller medicinsk teknik.

Läs mer om arbetslivet efter KTH

Inblick i vad en ingenjör gör

Ingenjörer arbetar med allt från design, till marknadsföring och produktion och finns inom olika branscher, utbildningsnivåer och specialiseringar.

Få våra nyhetsbrev

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, och få reda på det du behöver för att välja rätt.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2023-09-20