Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lunchseminarium: Språk och tillgänglighet

Time: Thursday 9 March 2017 at 12:15 - 13:00 2017-03-09T12:15:00 2017-03-09T13:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Språkkommittén

Location: F3, Lindstedtsvägen 26

Info:

KTH:s information och undervisning ska vara tillgänglig för alla, oavsett färgblindhet, synskada, hörselnedsättning eller annan funktionsnedsättning. Vad krävs av en myndighet beträffande tillgänglighet i språk och kommunikation? Vad betyder digital tillgänglighet? Hur kan vi förhindra digitala funktionshinder? Hur ser vi till att undervisningen blir tillgänglig?
Vid lunchseminariet har språkkommittén bjudit in myndigheten för delaktighet, Pär Lannerö (PTS) och Monica Barsch (Funka KTH) för att ge olika perspektiv på språk och tillgänglighet.

Välkommen!

Anmälan ska göras senast 6 mars 2017 på event.sys.kth.se/event/kthutbildning20170309/

Administrator Viggo Kann created event 21 February 2017
Administrator Viggo Kann edited 7 March 2017

KTH:s information och undervisning ska vara tillgänglig för alla, oavsett färgblindhet, synskada, hörselnedsättning eller annan funktionsnedsättning. Vad krävs av en myndighet beträffande tillgänglighet i språk och kommunikation? Vad betyder digital tillgänglighet? Hur kan vi förhindra digitala funktionshinder? Hur ser vi till att undervisningen blir tillgänglig?Vid lunchseminariet har språkkommittén bjudit in myndigheten för delaktighet, Peär Lannerö (PTS) och Monica Barsch (Funka KTH) för att ge olika perspektiv på språk och tillgänglighet.

Välkommen!Anmälan ska göras senast 6 mars 2017 på event.sys.kth.se/event/kthutbildning20170309/

Accessible to the whole world.

Last changed 2017-03-07 08:53

Tags: None so far.