Workshop: Vad ska man tänka på i kurser och utbildningsprogram som ges på engelska?

Time: Friday 4 April 2014 at 12:30 - 14:30 2014-04-04T12:30:00 2014-04-04T14:30:00

Kungliga Tekniska högskolan
Språkkommittén

Location: Salongen i KTHB

Info:

Språkkommittén inbjuder lärare och administratörer till en lunchworkshop med temat Vad ska man tänka på i kurser och utbildningsprogram som ges på engelska?

Vi kommer till exempel att ta upp återkoppling på annat än lärarens modersmål, stöd till lärare som undervisar på annat än sitt eget modersmål, språkliga kunskapskrav på dem som går utbildningen, tydlighet i kursinformation och administrativ information.

Alla deltagare uppmanas att i förväg tänka igenom och ta med problem, tips på lösningar och frågor som behöver diskuteras från den egna verksamheten.

Språkkommittén bjuder på dricka och en lätt lunch. Anmälan görs senast 31 mars 2014 på detta anmälningsformulär. Ange namn och eventuella krav på maten.

Resultaten av workshopen kommer att sammanställas och läggas upp på språkkommitténs gruppwebb, på samma sätt som höstens workshop om parallellspråkig terminologi i undervisningen.

Administrator Viggo Kann created event 3 March 2014
Administrator Viggo Kann edited 3 March 2014

Språkkommittén inbjuder lärare och administratörer till en lunchworkshop med temat Vad ska man tänka på i kurser och utbildningsprogram som ges på engelska?

Vi kommer till exempel att ta upp återkoppling på annat än lärarens modersmål, stöd till lärare som undervisar på annat än sitt eget modersmål, språkliga kunskapskrav på dem som går utbildningen, tydlighet i kursinformation och administrativ information.

Alla deltagare uppmanas att i förväg tänka igenom och ta med problem, tips på lösningar och frågor som behöver diskuteras från den egna verksamheten.

Språkkommittén bjuder på dricka och en lätt lunch. Anmälan görs senast 31 mars 2014 på detta anmälningsformulär. Ange namn och eventuella krav på maten.

Resultaten av workshopen kommer att sammanställas och läggas upp på språkkommitténs gruppwebb, på samma sätt som höstens workshop om parallellspråkig terminologi i undervisningen.

Accessible to the whole world.

Last changed 2014-03-03 14:38

Tags: None so far.

Feedback News