Till innehåll på sidan

Kurser på grundnivå, läsåret 2020-2021

Matematik

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF1610 Diskret matematik (7,5 hp) Armin Halilovic CINTE1         Armin Halilovic
TCOMK1         Ivan Martino
SF1624 Algebra och geometri (7,5 hp) Danijela Damjanovic CBIOT2
CLGYM2
CMAST1
        Danijela Damjanovic
CDEPR1
CENMI1
        Ninni Carlsund
CDATE1         Frida Svelander
CELTE1
CINEK1
         
CINTE1         Danijela Damjanovic
CITEH1         Albin Eriksson Östman
CLGYM2
CLGYM2
CMATD1
CSAMH1
CTKEM1
        Pär Kurlberg
CMEDT1         Armin Halilovic
CMETE1
COPEN1
        Lars Filipsson
SF1625 Envariabelanalys (7,5 hp) Kristian Bjerklöv CELTE1
CINEK1
        Roy Skjelnes
CITEH1         Albin Eriksson Östman
CLGYM2
CMATD1
CSAMH1
CTKEM1
        Kristian Bjerklöv
CMEDT1         Armin Halilovic
CMETE1
COPEN1
        Lars Filipsson
CBIOT1
CLGYM2
CMAST1
        Hans Thunberg
CDEPR1
CENMI1
        Ninni Carlsund
CDATE1
CLGYM2
        Ninni Carlsund
CINTE1         Hans Thunberg
SF1626 Flervariabelanalys (7,5 hp) John Andersson
Henrik Shah Gholian
CMEDT2         Håkan Hedenmalm
CDATE2         Roy Skjelnes
CDEPR1
CENMI1
        Tilman Bauer
CELTE1
CMEDT1
        Håkan Hedenmalm
CFATE1
CLGYM2
COPEN1
        Mattias Dahl
CINEK1         John Andersson
CITEH1
CMAST1
        Lars Filipsson
CSAMH1         Tommy Ekola
CLGYM2
CLGYM2
CMATD1
CMETE1
CTKEM1
        Tilman Bauer
SF1627 Matematik för ekonomer (9 hp) Henrik Shah Gholian TFAFK1
TFOFK1
        Henrik Shah Gholian
SF1632 Kompletteringskurs i differ­ential­ekvationer och trans­former (3 hp) John Andersson Diverse         John Andersson
Diverse         John Andersson
SF1633 Differentialekvationer I (6 hp) Kevin Schnelli
Pär Kurlberg
CENMI2
CITEH2
CLGYM3
CLGYM3
CLGYM3
CMATD2
CTKEM2
        Pär Kurlberg
CINEK2         Kurt Johansson
CMAST2         Kevin Schnelli
SF1661 Perspektiv på matematik (6 hp) Hans Thunberg CLGYM1         Hans Thunberg
SF1662 Diskret matematik (7,5 hp) Lilian Matthiesen CLGYM1         Isac Hedén
SF1668 Matematisk och numerisk analys I (1 hp) Tomas Ekholm CFATE1         Erik Dalsryd
Tomas Ekholm
SF1671 Matematik, baskurs, med diskret matematik (7,5 hp) Petter Brändén CDATE1         Petter Brändén
SF1672 Linjär algebra (7,5 hp) Katharina Jochemko CTMAT1         Katharina Jochemko
Olof Runborg
CLGYM2
CTFYS1
        Katharina Jochemko
Olof Runborg
SF1673 Analys i en variabel (7,5 hp) Mats Boij CLGYM2
CTFYS1
CTMAT1
        Diane Holcomb
SF1674 Flervariabelanalys (7,5 hp) Maria Saprykina CLGYM2
CTFYS1
CTMAT1
        Maria Saprykina
SF1676 Differentialekvationer med tillämp­ningar (7,5 hp) Kevin Schnelli
Pär Kurlberg
CSAMH2         Kevin Schnelli
SF1677 Analysens grunder (7,5 hp) Hans Ringström Diverse         Hans Ringström
SF1678 Grupper och ringar (7,5 hp) Roy Skjelnes Diverse         Roy Skjelnes
SF1679 Diskret matematik (7,5 hp) Jonatan Lenells Diverse         Jonatan Lenells
SF1680 Seminariekurs i grund­läggande matematik I (8 hp) Roy Skjelnes CTFYS1
CTMAT1
        Roy Skjelnes
SF1681 Linjär algebra, fort­sätt­nings­kurs (6 hp) David Rydh CTFYS2         David Rydh
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differ­ential­ekvationer (11 hp) Anna Nissen
Maurice Duits
CFATE2         Anna Nissen
Maurice Duits
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder (9 hp) John Andersson CLGYM3
CMEDT3
CTFYS2
        John Andersson
SF1684 Algebra och geometri (7,5 hp) Danijela Damjanovic TCOMK1          
SF1685 Envariabelanalys (7,5 hp) Kristian Bjerklöv TCOMK1          
SF1686 Flervariabelanalys (7,5 hp) John Andersson
Henrik Shah Gholian
CINTE2
TCOMK2
        Sunghan Kim
SF1688 Diskret matematik (6 hp) Svante Linusson CDATE3         Svante Linusson
SF1689 Baskurs i matematik (6 hp) Tommy Ekola CINTE1         Erik Duse
SF1690 Baskurs i matematik (6 hp) Tommy Ekola TCOMK1         Gia Bao Nguyen
SF1691 Komplex analys (7,5 hp) Lars Filipsson Diverse         Lars Filipsson
SF1694 Tillämpad linjär algebra (10,5 hp) Katarina Gustavsson
Lilian Matthiesen
CFATE1         Katarina Gustavsson
Lilian Matthiesen
Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2020-06-21