Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser på grundnivå, läsåret 2017-2018

Matematik

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF0003 Introduktion i matematik 1.5 hp Kursen ges under vecka 33 och 34
SF1610 Diskret matematik 7.5 hp   CINTE1
  TCOMK1
SF1624 Algebra och geometri 7.5 hp CBIOT2  
CDEPR1  
CENMI1  
CLGYM2  
CMAST1  
CMAST1  
  CDATE1  
  CELTE1  
  CINEK1  
  CINTE1  
  CLGYM2  
  CLGYM2  
  CMATD1  
  CMEDT1  
  CMETE1  
  COPEN1  
  CSAMH1  
  CTKEM1  
SF1625 Envariabelanalys 7.5 hp CELTE1  
CINEK1  
CLGYM2  
CMATD1  
CMEDT1  
CMETE1  
COPEN1  
CSAMH1  
CTKEM1  
  CBIOT1  
  CDEPR1  
  CENMI1  
  CLGYM2  
  CMAST1  
  CMAST1  
  CDATE1  
  CINTE1  
  CLGYM2  
SF1626 Flervariabelanalys 7.5 hp CINTE2  
  CMEDT2  
  CDATE2  
  CDEPR1  
  CELTE1  
  CENMI1  
  CFATE1  
  CLGYM2  
  CMAST1  
  CMAST1  
  CMETE2  
  COPEN1  
  CINEK1
  CSAMH1
  CBIOT2
  CBIOT3
  CLGYM2
  CLGYM2
  CMATD1
  CTKEM1
SF1627 Matematik för ekonomer 9 hp TFAFK1  
TFOFK1  
SF1628 Komplex analys 6 hp    
SF1632 Kompletteringskurs i differ­ential­ekvationer och trans­former 3 hp  
SF1633 Differentialekvationer I 6 hp CENMI2  
CINEK2  
CLGYM3  
CMAST2  
CMAST2  
CMATD2  
CTKEM2  
SF1650 Utvidgad komplex analys och differ­ential­ekvationer 6 hp CTFYS2  
SF1661 Perspektiv på matematik 6 hp CLGYM1  
SF1662 Diskret matematik 7.5 hp   CLGYM1
SF1668 Matematisk och numerisk analys I 10 hp CFATE1  
SF1671 Matematik, baskurs, med diskret matematik 7.5 hp CDATE1  
SF1672 Linjär algebra 7.5 hp   CLGYM2  
  CTFYS1  
SF1673 Analys i en variabel 7.5 hp CLGYM2  
CTFYS1  
SF1674 Flervariabelanalys 7.5 hp   CLGYM2  
  CTFYS1  
SF1675 Tillämpad linjär algebra 13.5 hp CFATE1  
SF1676 Differentialekvationer med tillämp­ningar 7.5 hp   CSAMH2
SF1677 Analysens grunder 7.5 hp CTFYS3  
SF1678 Grupper och ringar 7.5 hp   CTFYS3  
SF1679 Diskret matematik 7.5 hp   CTFYS3  
SF1680 Seminariekurs i grundläggande matematik I 7.5 hp   CTFYS1
SF1681 Linjär algebra, fort­sätt­nings­kurs 6 hp   CTFYS2  
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differ­ential­ekvationer 11 hp CFATE2  
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9 hp CLGYM3  
CTFYS2  
SF1684 Algebra och geometri 7.5 hp   TCOMK1  
SF1685 Envariabelanalys 7.5 hp   TCOMK1  
SF1686 Flervariabelanalys 7.5 hp TCOMK2  
SF1688 Diskret matematik 9 hp CDATE3  
SF1689 Baskurs i matematik 4.5 hp CINTE1  
SF1690 Baskurs i matematik 4.5 hp TCOMK1  

Matematisk statistik

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF1900 Sannolikhetsteori och statistik 6 hp TCOMK3  
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6 hp CDEPR3  
CFATE3  
CINTE3  
CLGYM3  
CLGYM3  
CLGYM3  
CMAST3  
TCOMK3  
  CENMI2  
  CINEK2  
  CLGYM3  
  CLGYM3  
  CMETE2  
  CELTE2  
  CMATD3  
  CDATE2
  CMEDT2
  CTFYS1
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3 hp   CDATE3
  CINEK2
  CMAST3
  CTFYS3
SF1910 Tillämpad statistik 3 hp   CLGYM3  
  CSAMH2  
SF1911 Statistik för bioteknik 6 hp   CBIOT3  

Numerisk analys

Optimeringslära och systemteori

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF1811 Optimeringslära 6 hp      
SF1861 Optimeringslära 6 hp