KTH Biblioteket

Söktjänsten Primo samlar information från många källor till en omfattande samling vetenskapligt/akademiskt material: Bibliotekets tryckta samlingar, e-böcker, e-tidskrifter, artiklar m.m. Du kan också få träffar på material som biblioteket inte har tillgång till. Sådant material kan i många fall beställas.

Presentation av växthusmodellen

Onsdagen den 31 maj kommer studenter från Arkitekturskolan presentera sin modell av ett växthus, The Seed, som kommer att byggas på KTH:s campus. 

NYHETER

FP7 Post-Grant Open Access Pilot förlängs

FP7 Post-Grant Open Access Pilot förlängs till den 28 februari 2018. Detta innebär att forskare kan söka pengar för OA-publicering i ytterligare tio månader.

NYHETER

Financial Times Historical Archive, 1888-2010

Ny fulltextdatabas för tidningar på KTH

Financial Times Historical Archive är ett sökbart faksimil av en av världens mest ansedda dagstidningar. Alla artiklar och annonser som publicerats i tidningen kan sökas och går att bläddra i sida för sida. Detta är ett viktigt forskningsverktyg för alla som studerar offentliga angelägenheter och ekonomisk och finansiell historia från de senaste 120 åren.

Gale Primärkällor från FT-databasen ger ytterligare analytiska alternativ med textanalysverktyg.

Ny på KTH?

Är du ny student eller anställd på KTH? Aktivera ditt bibliotekskonto och ta en titt på våra guider!

Följ oss!

   

Veckans öppettider

Till sidans topp