Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ann Cornell

Professor i kemiteknik med inriktning mot industriell elektrokemi

Tillämpad elektrokemi handlar om att omvandla kemisk energi till elektricitet och vice versa, det vill säga det som händer i ett batteri under urladdning respektive uppladdning. Ett generellt mål med forskningen är att få dessa omvandlingar att ske så effektivt som möjligt. Det görs genom att förstå var i de elektrokemiska processerna som de största energiförlusterna sker, och hur man kan minska dessa.

Elektrodmaterialen är centrala i forskningen. Deras uppbyggnad och kemiska sammansättning har stor betydelse för hur lätt de elektrokemiska reaktionerna kan ske. Genom att exempelvis skräddarsy porösa elektroder av katalytiska material med stor aktiv yta kan reaktionshastigheterna ökas. Det är också viktigt att “rätt” reaktioner sker. En möjlig metod för att uppnå detta är genom att bilda speciella tunna filmer på elektrodytorna som selektivt släpper igenom de ämnen som man vill ska reagera. Inte bara energieffektivitet utan också miljöaspekter är centrala i forskningen. Strävan är att sluta använda giftiga ämnen och material från fossila källor i industriell produktion, till exempel att få bort olika plaster i litiumjonbatterier. Forskningen vid KTH sker i samarbete med specialister inom till exempel materialfysik, och med de eventuella industrier som har nytta av resultaten.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo