Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Henrik Boström

Professor i datalogi med inriktning mot system för dataanalys

Forskningsområdet dataanalys handlar om metoder och teknologi för att samla in, organisera och analysera data med målet att generera ny kunskap. Den data som samlas in kan komma från många olika typer av källor som patientjournalsystem, kunddatabaser eller nyhetsflöden. Formatet varierar och kan vara exempelvis texter, bilder eller tidsserier. Det kan handla om statiska eller strömmande data, där de senare samlas in kontinuerligt och där källan också kan genomgå förändringar.

Det behövs särskilda metoder för att hantera mycket stora datamängder, för att kombinera olika typer av data och för att omvandla data till format som tillåter analys på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Resultatet av en analys kan vara avsett att tolkas av människor och då presenteras i form av till exempel regler eller beslutsträd, som kan ligga till grund för nya insikter och beslutsfattande. Resultatet kan också vara i form av mycket komplexa modeller, som i första hand är avsedda för automatiskt beslutsfattande eller förutsägelse.

Metoder och teknologi för dataanalys har fått stort genomslag i samhället. Exempel på användningsområden är förutsägelse av oprövade kemiska föreningars egenskaper inom läkemedelsindustrin, kundvård och försäljningsoptimering, samt planering av fordonsunderhåll.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo