Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Carina Lagergren

Professor i kemiteknik med inriktning mot elektrokemiska strömkällor

Elektrokemiska processer kan komma att spela nyckelroller i ett framtida hållbart energisystem. I en elektrokemisk reaktion sker omvandling mellan kemisk och elektrisk energi åt antingen ena eller andra hållet. Batterier och bränsleceller är elektrokemiska strömkällor som genererar elektrisk energi varhelst sådan behövs, exempelvis i bärbar elektronik eller för fordonsdrift.

Elektrifiering av fordon är ett sätt att minska mängden farliga emissioner. Ett annat sätt är att med hjälp av den elektrokemiska processen elektrolys framställa miljövänliga transportbränslen. El från förnybara källor som sol- och vindkraft kan användas för produktion av vätgas via elektrolys av vatten, så kallad ”power-to-gas”. Elektrolys möjliggör också att energi kan lagras som vätgas för senare användning i till exempel bränsleceller.

Med syfte att göra de elektrokemiska processerna så effektiva som möjligt fokuserar mycket av forskningen på att förstå hur elektroder, elektrolyter och övriga komponenter samverkar. Tillsammans med kollegor från andra universitet och industri undersöks hur material och design i de olika komponenterna kan optimeras för att minska energiförlusterna i processen. Av stor vikt i forskningen är också att hänsyn tas till aspekter som rör miljö och hållbarhet samt ekonomi.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo