Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Antonius van Maris

Professor i biokemisk teknologi

Industriell bioteknologi utgör ett hållbart alternativ till produktion av bränslen och kemikalier från fossila råvaror som olja. Genom att använda dessa nya tekniker minskar utsläppet av växthusgaser och samhällets beroende av olja.

Produktion av kemikalier och bränslen med traditionella bioteknologiska processer har baserats på användning av naturliga mikroorganismer. Några framgångsrika exempel är produktion av mjölksyra, etanol och citronsyra. Det senaste decenniet har det skett en utveckling av processer baserade på metaboliskt modifierade mikroorganismer. Dessa var initialt begränsade till produktion av läkemedel men har på senare år använts även för produkter med låg molekylvikt. Antonius van Maris har arbetat med dessa processer på olika sätt, på egen hand och via industriella samarbeten, som bland annat resulterat i 2:a generationens bioetanol, mjölksyra och bärnstenssyra.

På KTH kommer van Maris fortsätta förbättra processekonomi, robusthet och flexibilitet i jästbaserad bioteknologisk produktion. Han kommer dessutom att starta en ny forskningslinje för att ta vara på potentialen hos den fascinerande mikroorganismen Clostridium thermocellum. Den kan på ett effektivt sätt bryta ned jordbruksrester som halm och träflis för hållbar produktion av bränslen och kemikalier.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo