Till innehåll på sidan

Panagiotis Papadimitratos

Professor i kommunikationsnät med inriktning mot systemsäkerhet

Världen blir alltmer hopkopplad och det är viktigt att kunna lita på de kommunikationssystem som används. Panagiotis Papadimitratos forskning strävar efter att göra befintliga och framtida nätverkssystem säkra och pålitliga. Det handlar framförallt om att skydda nätverken och deras användare från attacker och missbruk. Forskningen som bedrivs inkluderar en rad säkerhets- och integritetsproblem, med betoning på trådlösa och mobila system. Drivkraften är att Internet blir alltmer närvarande och sammanflätat med våra vardagsliv, aktiviteter och fysiska utrymmen. Några exempel på detta är medicinska tjänster, smart energiproduktion och distribution, automatiserade logistikkedjor, anpassningsbara byggnader, effektivare och säkrare transporter.

Målsättningen för Papadimitratos forskargrupp är att undersöka de framväxande nätverkssystemen och designa om, förbättra, eller föreslå ny funktionalitet som tar bort svagheter och risker. Forskargruppen tillhandahåller lösningar som skyddar nätverkssystemets funktion och användarna, särskilt användarnas privatliv. Implementering och utvärdering av lösningarna görs experimentellt. Samtidigt läggs stor vikt vid teorin, där man bland annat tar hjälp av formell protokollanalys och informationsteoretiska metoder.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo