Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dimos Dimarogonas

Professor i reglerteknik

De metoder som Dimos Dimarogonas utvecklar gör att robotar kan navigera självständigt med hjälp av inbyggda datorer. Det kan röra sig om markbaserade fordon, flyg- och undervattensfordon som har kapacitet att greppa och manipulera saker. Forskningen handlar till stor del om att ta fram matematiska algoritmer för hur den automatiska styrningen ska ske, och om planering av uppgifter som kan utföras av autonoma system där flera robotar samarbetar. System av robotar och andra maskiner som kan samarbeta, så kallade multiagent-system, kan i framtiden komma till nytta bland annat i kontorsmiljöer och i industriella processer, eller för att bistå i sök- och räddningsinsatser.

Den största utmaningen är hur man utformar lämpliga kontrollalgoritmer för varje robot. Målet kan vara individuellt för varje robot, till exempel navigering mellan två punkter samtidigt som man undviker kollisioner med andra robotar och hinder. Det kan också handla om att greppa och överföra ett objekt av intresse i samarbete med två eller flera robotar. I det senare behandlas varje robot som ett dynamiskt system. Här är målet att matematiskt utforma styrenheter som respekterar robotdynamiken, dess begränsade informationsutbyte med de andra robotarna och osäkerheten i att de har begränsad kunskap om miljön de rör sig i.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo