Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nicole Kringos

Professor i vägteknik

Så länge människor haft ett behov av att flytta och transportera varor har vägar varit viktiga för samhället. Även om infrastrukturområdet inte har genomgått samma radikala förändring som andra teknikområden, sker det nu snabba förändringar. Att bygga och underhålla samhällets infrastruktur kräver stora mängder material. Det gör att stora miljövinster kan uppnås genom att fokusera på mer hållbara och smarta vägar. Framtidens vägar förväntas bli en integrerad del av samhället och erbjuda mer service än möjligheten till förflyttning.

Niki Kringos forskningsgrupp fokuserar på hållbara och smarta vägar ur såväl ett integrerat strukturperspektiv som ett materialperspektiv. Forskningsgruppens viktigaste fråga handlar om hur man kan optimera vägarnas långsiktiga prestanda i takt med växande mekaniska och miljömässiga belastningar, samtidigt som man minskar vägarnas miljöpåverkan. I ljuset av ett framväxande samhälle som använder sina vägar för integrerade tjänster som att skörda energi eller som support till autonoma och elektriska fordon, är modern vägteknik inte längre en traditionell vetenskap. Kringos forskargrupp arbetar tvärvetenskapligt och tar hjälp av multiskaliga beräknings- och laboratoriemodeller i utvecklingen av hållbar konstruktion och underhåll av vägar och dess material.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo