Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Monica Bellgran

Professor i industriell produktion

Området industriell produktion är brett, mångdisciplinärt och omfattar många olika typer av frågeställningar. Monica Bellgrans forskning är framförallt inriktad mot utveckling och drift av produktionssystem. Det handlar om hur man bäst organiserar och styr de olika delarna i systemet – fabrikslokaler, maskiner, material och produkter samt människor – för att kunna producera produkter på ett effektivt och hållbart sätt.

Bellgran har tidigare forskat om utveckling av monteringssystem. Genom att studera ett antal producerande företag och hur de hade utvecklat sitt senast byggda monteringssystem kunde utvecklingsprocesser och olika påverkande faktorer identifieras. Utgångspunkten var att använda en strukturerad utvecklingsprocess för att skapa bästa möjliga produktionssystem. I en rad forskningsprojekt tillsammans med produktionsforskare från andra lärosäten har nya produktionssystem och metoder för att öka effektiviteten i produktionen studerats. Lean production och kaikaku, som är japanska och betyder radikal förändring, är exempel på spännande områden inom innovativ produktionsutveckling.

Forskningen har på senare år inriktats mot aktuella forskningsområden för industrin såsom industrialisering av nya produkter, produktionslokalisering, och metoder för miljöförbättringsarbete i fabriken.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo