Till innehåll på sidan

Magnus Wiktorsson

Professor i produktionslogistik

Sverige har en lång tradition av industriell produktion med ett unikt antal framgångsrika tillverkande företag som verkar på en global arena. Men produktionen och dess logistik är under omvandling. Den industriella tillverkningen av varor ökar kraftigt än idag, globalt sett. Men en genomgripande digitalisering av alla processer och behov av en radikal omställning till miljömässigt hållbar produktion gör att produktionens roll i varuflödena ändras.

Magnus Wiktorssons forskning rör båda dessa omställningar av produktionslogistiken. Frågeställningarna handlar dels om hur nya materialflöden för tillverkning kan möjliggöra en mer hållbar industri och konsumtion, dels om hur en genomgripande digitalisering av utvecklings- och driftsprocesser ändrar villkoren för produktionslogistiken.

Wiktorssons forskning bygger på ett starkt systemtekniskt och matematiskt intresse. Arbetet rör hur komplexa socio-tekniska system kan beskrivas och förutsägas. Exemplen som studerats har i de allra flesta fall rört industriell produktionslogistik i tät samverkan med våra små och stora tillverkande företag. Utmaningen inom området är ofta att balansera många dimensioner för att nå ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart system.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo