Till innehåll på sidan

Hans Edin

Professor i elektrotekniska system, med särskild inriktning mot elektrotekniska materials tillämpning

Elektrisk energi överförs från elproducerande generatorer till elkonsumenter via elnätet. Det är ett komplext elektrotekniskt system som i Sverige innefattar spänningar allt från konsumtionsnivåns 240 Volt till 400 000 Volt i högspänningsnätet. Elsystemets förmåga att nästan alltid kunna leverera el till användarna bygger på en mängd faktorer. En av de viktigaste är att den skyddande isoleringen, elektriska isolationen, i samtliga ingående komponenter är utan fel. Uppstår ett elektriskt sammanbrott i den elektriska isolationen kan det leda till omfattande skador och strömavbrott. 

Hans Edins forskning handlar framförallt om att ta fram nya metoder och ny teknik för att diagnosticera de elektriska isolationssystemen i elnätets högspänningsapparater. Metoderna bygger ofta på att kunna mäta avvikelser i de ingående isolationsmaterialens egenskaper när de utsätts för olika typer av elektriska påkänningar. Edins forskargrupp undersöker bland annat hur man kan dra nytta av olika typer av överspänningar, till exempel orsakade av blixtnedslag, för att upptäcka att ett isolationssystem är åldrat eller innehåller defekter. Forskningsresultaten kan användas för att på förhand upptäcka skador och symptom i högspänningsapparater och på så vis förebygga att oväntade haverier inträffar.  

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo