Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Benoit Baudry

Professor i datalogi med inriktning mot programvaruteknik

Netflix och Spotify är exempel på stora mjukvaruapplikationer. Målet med Benoit Baudrys forskning är att hitta sätt att bygga den här typen av stora applikationer så att de kan stå emot fel och attacker. För att kunna göra detta görs design och experiment med nya matematiska algoritmer som kan öka systemens mångfald och slumpmässighet.

Dagens system består av miljontals kloner av olika mjukvarukomponenter. Genom att använda kloner minskar visserligen kostnaden för att bygga stora system, men det ökar också risken att miljontals kopior av samma fel sprids. Baudry vill minska den här risken, och samtidigt bibehålla systemens kapacitet att leverera service i global skala.

Forskningen drivs av empiriska observationer av mjukvara och hur kvaliteten kan förbättras. Arbetet med att utveckla, testa och analysera mjukvara bedrivs även tillsammans med forskare vid andra universitet samt näringslivet inom ramen för europeiska samarbeten. Ett exempel är projektet STAMP, Software Testing Amplification, som syftar till att utveckla nya lösningar för automatisk testning av mjukvara.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo