Till innehåll på sidan

Michael Malkoch

Professor i funktionella organiska nanomaterial

De biomedicinska behandlingar som idag finns tillgängliga vid ett sjukhusbesök är inte alltid tillfredställande. En rad materialtekniska utmaningar återstår. Ett tydligt exempel är dagens högst föråldrade behandling av benfrakturer där metallplattor och skruvar ofta används som fixeringsmetod. Behandlingen är begränsad till mindre komplicerade frakturer och medför stort lidande för patienten, långa sjukskrivningstider och totalt sett höga samhällskostnader. Forskningen på KTH inom området funktionella organiska nanomaterial fokuserar på att identifiera precisionspolymerer som kan adressera flera av dagens sjukvårdsrelaterade flaskhalsar.

Grundpelaren i Michael Malkochs forskning är att föreslå robusta och grönare kemiska reaktioner till sofistikerade polymerer, som i sin tur via ingenjörsmässig metodutveckling utvecklas till innovativa materialkoncept. Slutresultatet är till exempel precisionsbärare av läkemedel i form av nanomediciner, lim för fixering av mjukvävnad och benfrakturer, antibakteriella filmer samt biosensorer. Forskningen är av interdisciplinär karaktär och kräver grundläggande förståelse för materialens egenskaper; allt ifrån den enklaste molekylära bindningen, design av polymerer och smarta formuleringsstrategier till mekaniska och biologiska analyser. 

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo