Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Torbjörn Gräslund

Professor i medicinsk proteinteknologi

Antalet biologiska läkemedel och molekylära diagnostikverktyg baserade på designade proteiner har ökat explosionsartat under senare år. Det här har lett till nya, skräddarsydda och effektiva behandlingar för en rad olika sjukdomar, exempelvis bröstcancer, leukemi, Crohns sjukdom och reumatoid artrit. Dagens forskning och utveckling inom ämnet medicinsk proteinteknologi tar sikte på att hitta läkemedel för ytterligare ett stort antal sjukdomar. Det handlar både om sjukdomar där det inte finns en tillräckligt effektiv behandling och sådana där behandling idag saknas helt.

Torbjörn Gräslunds forskargrupp undersöker hur proteinbaserade molekyler kan designas för medicinska tillämpningar. Forskningen har bland annat bidragit till utveckling av proteinbaserade molekyler för diagnostik av bröst- och äggstockscancer, vilka för närvarande testas på patienter. Gräslunds forskargrupp undersöker också principer för design av målsökande toxiner, vilka söker upp cancertumörer och slår ut dem med minimal påverkan på patientens friska vävnad. Målet är att konstruera molekyler som kan bli framtidens cancerläkemedel.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo