Till innehåll på sidan

Yusak Octavius Susilo

Professor i transportanalys och transportpolicy

Yusak Susilos forskning befinner sig i gränssnittet av flera olika områden. Det handlar om transporter, stadsplanering, processer för beslutsfattande och beteendemässiga interaktionsmodeller. Forskningen går ut på att förstå hur människor planerar och skapar sina dagliga resmönster, och hur sådana mönster skulle förändras om den befintliga utformningen av städer och infrastruktur ändrades. Förståelsen för detta kan hjälpa till att forma mer människocentrerade städer och transportservice som inte bara är hållbar, effektiv och motståndskraftig utan också inkluderande.

För att kunna analysera de många dimensionerna i de individuella beslutsprocesserna i människors resande krävs tvärvetenskapliga modeller och innovativa och begripliga data. I syfte att nå detta mål har Susilo de senaste åren ägnat sig åt att koppla ihop en bredare kunskap om mänskligt beteende med traditionell modellering av transport- och markanvändning. Det innebär att utveckla ett nytt tillvägagångssätt som även inkluderar data om till exempel hälsa och välbefinnande samt data från smarttelefoner och sensorer.

Susilo arbetar även med att översätta sin forskning till fall som rör utvecklingsländer, enligt övertygelsen att inga verkliga framsteg kommer att uppnås om inte motparter i dessa änder är med på samma tåg.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo