Hoppa till huvudinnehållet

Claes Sörstedt

Profilbild av Claes Sörstedt

UNIVERSITETSADJUNKT

Detaljer

Adress
OSQUARS BACKE 5

Om mig

////


Kurser

Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå (A52EXA), kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom arkitektur, grundnivå (A31EXA), lärare | Kurswebb

Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 4:1 (A42O1A), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 4:2 (A42O2A), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 5 (A52O1A), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 5:2 (A52O2A), examinator | Kurswebb

Projekt 3:2 Stadsrum och landskap (A31P2D), lärare | Kurswebb

Representation 1: Ritteknik och deskriptiv geometri (A11REA), lärare | Kurswebb

Representation 3: Informationshantering och presentation (A31REA), lärare | Kurswebb

Seminariekurs, avancerad nivå 4HT (A42SEH), kursansvarig | Kurswebb

Seminariekurs, avancerad nivå 4VT (A42SEV), kursansvarig | Kurswebb

Seminariekurs, avancerad nivå 5HT (A52SEH), kursansvarig | Kurswebb

Seminariekurs, avancerad nivå 5VT (A52SEV), kursansvarig | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A42A13), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A42B13), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A42C14), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A52A13), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A52B13), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A42D14), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb