Till innehåll på sidan

Frukostseminarier

Forskare från KTH håller i frukostseminarier under hösten 2021om aktuella ämnen på bostadsområdet tillsammans med personer från bostadsbranchen.

Anmälan

PROGRAM HÖSTEN 2021

Seminarierna sker varannan fredag 08.15-09.00 ojämna veckor och leds av professor Mats Wilhelmsson från KTH Institutionen för fastigheter och byggande. Seminarierna sker i webinarform och då de enskilda deltagarna är anonyma kan seminariet spelas in. Missar man live-sändningen av seminariet kan man då se det i efterhand. Filmerna ligger tillgängliga på webben 14 dagar efter seminariet och efter det får man kontakta oss för att få tillgång till filmen.

Frukostseminariet inleds med en forskningspresentation och sedan vidtar ett öppet samtal. Frågor ställs via en chatt där chattansvarig läser upp frågorna för moderatorn alternativt om man vill ställa frågan öppet.

29 oktober  Tekniska landvinningar av digitalisering inom bygg och fastighet

12 november  Vad menas egentligen med bostadsbrist?

26 november  En hållbar profession? En studie av omsättningen bland fastighetsmäklare i Sverige

10 december  Kommunala krav på lägre hyra och sociala kontrakt i nyproduktionen

Tidigare seminarier

 15 oktober 

Mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess – Dags att upphäva 3 kap. i fastighetsbildningslagen? (pdf 418 kB)
​​​​​​​Presentation (pptx 1,7 MB) ​​​​​​​ av professor Peter Ekbäck
​​​​​​​Film ​​​​​​​ från seminariet.

 
1 oktober
  Hållbara lösningar: Energideklarationer – informations- och priseffekt (pdf 279 kB)

Presentation (pdf 1,1 MB)  från seminariet
Önskar du se filmen från seminariet kontakta oss.


17 september  Vad vet vi om byggherrekostnadernas utveckling? (pdf 1,3 MB)

Presentation (pdf 980 kB) ​​​​​​​ av doktorand Birger Axelsson
Önskar du se filmen​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ från seminariet kontakta oss.

3 september Hur påverkar införda amorteringskrav bostadspriserna? (pdf 195 kB)

​​​​​​​Presentation (pdf 517 kB) ​​​​​​​ av Prof Mats Wilhelmsson
Önskar du se filmen från seminariet kontakta oss.