Språkpolicy 2.0, workshop

Time: Thursday 7 February 2019 at 13:15 - 14:45 2019-02-07T13:15:00 2019-02-07T14:45:00

Kungliga Tekniska högskolan
Språkkommittén

Location: Lallerstedt, KTHB

Info:

Språkkommittén har fått i uppdrag att leda arbetet med utvecklingen av en uppdaterad version av KTH:s språkpolicy från 2010. Hösten 2018 inleddes arbetet med ett lunchseminarium, ett diskussionsbord vid storträffen och en första idéworkshop.

Den 7 februari gästas KTH av Susanna Karlsson från Göteborgs universitet som forskar på språkpolitik. Hon är författare till rapporten Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor från 2017.

Susanna inleder och medverkar i en workshop om Språkpolicy 2.0. Vad är viktigt att ta upp i en modern språkpolicy? Vilka ställningstaganden bör göras i policyn? Vilka språkfrågor är viktigast att arbeta med den närmaste tiden?

All personal och studenter är välkomna att komma och diskutera stort som smått i språkpolicyn!

Workshoppen är den 7 februari klockan 13:15-14:45 i Lallerstedt, ingång till vänster i stora bokhallen i KTHB. Ingen föranmälan.

Den nuvarande språkpolicyn och mer information om språkpolicy 2.0 finns att läsa på språkkommitténs gruppwebb.

Feedback News