Skip to content

En satsning för nyanställda

Onboarding

Det finns en början, och det finns ett slut. Anställningsavtalet är signat och vad händer nu? Första arbetsdagen på KTH. Snart är en av de första sakerna du möter som nyanställd på ITM en film vi tagit fram. Tanken är att snabbt komma in i jobbet och veta vart i organisationen man kan vända sig för att få information, men också var det finns administrativt stöd.

Vi vill ju att den nyanställda ska känna sig välkommen och snabbt komma in i sin nya roll. Första intrycket består, brukar man säga. Genom denna film hoppas vi att våra medarbetare ska kunna lägga fokus och energi på sitt nya uppdrag från första dagen.

Filmen är framtagen tillsammans med HR- och kommunikationsavdelningen på ITM-skolan. Filmen kommer att vara tillgänglig på intranätet från och med den 8 mars 2022.

Offboarding

Men det finns också en sista dag på KTH. Inom stödverksamheten intervjuar HR-enheten de medarbetare som av någon anledning slutar sin anställning. Det är viktigt för oss att fånga upp vad som varit positivt med att arbeta på ITM-skolan, men det är lika viktigt att få feedback på det som inte har fungerat. Det ger oss chansen att ständigt förbättra vår gemensamma miljö. Alla kommer att stå inför den dagen då det finns ett bäst före datum – pensionen. Även här har vi idag ett val att göra, ska jag gå tidigare eller ska jag arbeta fram till 69 års ålder?

Hur många gånger har jag inte gjort mig lite lustig över personer i min omgivning som inte släpper greppet, som anser att det är åldersdiskriminering att tvingas gå i pension. I mitt stilla sinne har jag tänkt ”har de inget liv”.

Allt sedan sju års ålder har jag haft krav på mig att prestera, jag har känt att jag är behövd, att jag har ett uppdrag. Nu helt plötsligt ska jag ta ställning till livet efter 65. När jag var 40 var jag helt säker på att jag skulle gå i pension så snart jag fick möjligheten. Idag vacklar jag.

”Har jag inget liv”?

Vi står inför val varje dag, hela tiden. Men valen som en gång tycktes lätta är med ålderns rätt svåra. Och nu känner jag att valet att dra i handbromsen är svårt. Jag brukar kalla det ”svanesången”, att när det närmar sig, då är det viktigt att få allt på plats, viktigt att göra de val som man tidigare backade för. Allt ska helt plötsligt bli perfekt. Men då påminner jag mig om att Svansjön är en lång föreställning! Så varför fatta ett så avgörande beslut redan idag!

/Christina Carlsson, Administrativ chef på ITM-skolan