Show version

Version created by Viggo Kann 2013-10-23 17:39

Show next >
Compare next >

Language resources and tools

A large number of websites on language use, language tools, etc. for Swedish and English are listed here.

In parentheses there will be an indication as to whether the site is mainly in Swedish or English. For language links in other languages, see the language department’s website.

KTH dictionary

The KTH Swedish English dictionary compiled by the language committee 2012 (pdf 467 kB)

General langugae resources

The Language Council, Sweden’s national language maintenance body (Swe)

The centre for academic writing -  individual guidance in academic writing for students at KTH (Eng)

Akademic style

Academic Phrasebank - An excellent website with useful words and phrases for academic writing (Eng)

Terminology

Rikstermbanken - Sweden’s national terminology database with words and phrases from diverse disciplines (Swe)

Svenska datatermgruppen - The Swedish computer terminology group with terms in computer science (Swe)

Svenska biotermgruppen - The Swedish bio terminology group with terminology in the life sciences (Swe)

Terminology Centre - Sweden’s terminology body. KTH is a member of Terminologifrämjandet (Terminology promotion) and can make use of its membership to for example, ask questions (Swe)

InterActive Terminology for Europe - IATE, the European Term Bank of terms in all official EU languages (Swe + Eng)

Skrivande

Myndigheternas skrivregler - Basskrivregler för statliga myndigheter 

Writing Guidelines for Engineering and Science Students - Riktlinjer och mallar för ingenjörsstudenters skrivande (eng)

How to Write and Present Technical Information - En gratisbok om tekniskt skrivande och presentationer (eng)

Online Technical Writing - En mycket innehållsrik sida om tekniskt skrivande (eng)

How to Write an Abstract - Instruktion i att skriva en sammanfattning (eng)

Grammatikgranskaren Granska för svenska (sve)

Presentation och retorik

Falkman Råd & Retorik - En pedagogisk sida om presentation och retorik (sve)

talet.se - En praktiskt inriktad sida med konkret talhjälp och exempel (sve)

Retoriksidan - En kortfattad sida om retorik och presentation (sve)

Silva rhetoricae - En mer avancerad retoriksida med många retoriska termer (eng)

American Rethoric - En bank med kända tal och retoriska komponenter (eng)

Källkritik

Blekinge läns folkhögskola - En sida med många övningar i källkritik och kritiskt tänkande (sve)

Källkritik för internet (pdf 981 kB) - En bok om kritiskt tänkande skriven för Styrelsen för psykologiskt försvar, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ordförråd

KTH:s svensk-engelska ordbok framtagen av språkkommittén 2012 (pdf 467 kB)

Svenska akademiens ordlista - Rättesnöret för svensk stavning och böjning (sve)

Svenska akademiens ordlista som nedladdningsbar app

Svenska Akademiens ordbok - Den kompletta ordboken på svenska (sve)

Folkets lexikon - Fri svensk-engelsk och engelsk-svensk ordbok

Lexin - Ordbok för svenska och många minoritetsspråk (sve + eng)

Högskoleverket - Svensk-engelsk ordbok för universitets- och högskoletermer (sve + eng)

Acronym Finder - En databas med tusentals förkortningar och deras förklaringar (eng)

OneLook - En databas med flera olika engelska lexikon (eng)

ordboken.nu - En samling webbordböcker (sve + eng)

Basord i våra fackspråk - ordlista över grundläggande termer som förekommer i många fackspråk i svenskan (sve)

Relevant litteratur

Airey, John, Science, Language, and Literacy: Case Studies of Learning in Swedish University Physics, doktorsavhandling, Uppsala universitet, februari 2009. www.sprakforsvaret.se/sf/fileadmin/PDF/Airey.pdf

Airey, John, Linder, Cedric, 2006. “Language and the Experience of Learning University Physics in Sweden”. European Journal of Physics 27 (3).553–560.

Björkman, Beyza, 2011. “Pragmatic strategies in English as an academic lingua franca: Ways of achieving communicative effectiveness”. Journal of Pragmatics 43(4). 950–964.

Björkman, Beyza, Spoken Lingua Franca English at a Swedish Technical University: An Investigation of Form and Communicative Effectiveness, doktorsavhandling, Stockholms universitet, juni 2010.

European commission. 2009. The Bologna Process: towards the European Higher Education Area. http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm

Bra på engelska räcker inte, Forskning och framsteg nr 6 2010.

Coleman, James A.., 2006. “English-medium Teaching in European Higher Education.” Language Teaching 39 (1).1–14.

Dürmüller, Urs, 2001. “The Presence of English at Swiss Universities”. In Ammon, U. (ed.), The Dominance of English as a Language of Science: Effects on Other Languages and Language Communities, 363–389. Berlin: Walter de Gruyter.

Engelska – en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning Myndigheten för skolutveckling, 2008.

Engelska i åtta europeiska länder. En undersökning av ungdomars kunskaper i och uppfattningar om engelska i åtta europeiska länder, Skolverket, 2004.

Ferguson, Gibson, 2007. “The Global Spread of English, Scientific Communication and ESP: Questions of Equity, Access and Domain Loss”. Ibérica 13.7–38.

Gunnarsson, Britt-Louise, 2001. “Swedish, English, French or German – the Language Situation at Swedish Universities”. In Ammon, U. (ed.), The Dominance of English as a Language of Science: Effects on Other Languages and Language Communities, 287–316. Berlin: Mouton de Gruyter.

Gunnarsson, Britt-Louise, Öhman, Katarina, 1997. Det internationaliserade universitetet. En studie av bruket av engelska och andra främmande språk vid Uppsala Universitet [The Internationalized University. A Study of the Use of English and Other Foreign Languages at Uppsala University] Uppsala: Department of Nordic Languages, Uppsala University.

Halldin, Sven, språkgruppen vid Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet, professor i hydrologi (personlig kommunikation).

Haarman, Harald, Holman, Eugene, 2001. “The Dominance of English as a Language of Science in Finland and Its Role for the Transition to Network Society”. In Ammon, U. (ed.), The Dominance of English as a Language of Science: Effects on Other Languages and Language Communities, 229–261. Berlin: Walter de Gruyter.

Hellekjær, Glenn-Ole, 2009. “Language Matters: Assessing Lecture Comprehension in Norwegian English-Medium Higher Education”. In Smit, U., T. Nikula and C. Dalton-Puffer (eds), Language Use in Language-and-Content Integrated Learning (CLIL). Amsterdam: John Benjamins.

Hellekjær, Glenn-Ole, Westergaard, Marit R., 2003. “An Exploratory Survey of Content Learning Through English at Nordic Universities”. In van Leeuwen, C. and R. Wilkinson (eds.), Multilingual Approaches in University Education, 65–80. Nijmegen: Valkhof Pers.

Hincks, Rebecca. 2010. “Speaking Rate and Information Content in English Lingua Franca Presentations”. English for Specific Purposes 29 (1).

House, Juliane, 2003. “English as a Lingua Franca: A Threat to Multilingualism?” Journal of Sociolinguistics 7 (4).556–578.

Josephson, Olle, språkrådets förra föreståndare, docent i nordiska språk, Stockholms universitet (personlig kommunikation).

Kaplan, Robert B., 2001. “English — the Accidental Language of Science?” In Ammon, U. (ed.), The Dominance of English as a Language of Science: Effects on Other Languages and Language Communities, 3–27.Berlin: Walter De Gruyter.

Lim Falk, Maria, Svenska i engelskspråkig skolmiljö. Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser, doktorsavhandling, Stockholms universitet, december 2008. www.sprakforsvaret.se/sf/fileadmin/PDF/Lim_Falk.pdf

Murray, Heather, Dingwall, Silvia, 2001. “The Dominance of English at European Universities: Switzerland and Sweden Compared”. In Ammon, U. (ed.), The Dominance of English as a Language of Science: Effects on Other Languages and Language Communities, 85–112. Berlin: Walter de Gruyter.

Phillipson, Robert, 2008. “Lingua Franca or Lingua Frankensteinia? English in European Integration and Globalization”. World Englishes 27 (2).250–284.

Salö, Linus, 2010. Engelska eller svenska? En kartläggning av språksituationen inom högre utbildning och forskning. Stockholm: Språkrådet.

Sammanställning av artiklar om svenska kontra engelska som vetenskapligt språk på Sveriges universitet och högskolor. www.sprakforsvaret.se/sf/index.php?id=389

Shaw, Philip, 2008, “Engelska som lingua franca och som internationellt vetenskapsspråk”. In Jansson, E. (ed.), Vetenskapsengelska – med svensk kvalitet?, 21–34. Stockholm: Språkrådet.

Simonsen, Dag. F, 2005. “Over the Fence — and into English? Reflections on Adolescents, Academics, Linguistic Development and Language Policy in Norway in the Early 2000s”. In Preisler, B., A. Fabricius, H. Haberland, S. Kjaerbeck and K. Risager (eds), The Consequences of Mobility, 249–271. Roskilde: Roskilde University, Department. of Language and Culture.

Skutnabb-Kangas, Tove, Phillipson, Robert, 2000. “The World Came to Sweden — but did Language Rights?” Current Issues in Language and Society 7 (1).70–86.

Språkpolicy för Lunds Tekniska Högskola, 2009

Språkpolicy för Göteborgs universitet, 2006

Språkprinciper för Helsingfors universitet, 2007

Språklagen, 2009. www.sprakradet.se/4819

Söderlundh, Hedda, Internationella universitet – lokala språkval: Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer, doktorsavhandling, Uppsala universitet, 2010.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens språkplan, Uppsala universitet, 2006.

Undervisning på engelska ger dåliga resultat, Forskning och framsteg nr 8 2008.

Undervisning på engelska oftare i Norden än i Europa, Universitetsläraren nr 9 2009.

Vetenskapsengelska - med svensk kvalitet? Antologi utgiven av Högskoleverket och Språkrådet, 2008.

Vi behöver forska mer och gnälla mindre, Universitetsläraren nr 17 2009

Feedback News