Till innehåll på sidan

Bakom en slöja av teknik

Bakom en slöja av teknik: Politik och kultur i frekvensallokeringskonferenser för radio och TV i Europa.

Projektansvarig: Nina Wormbs
Deltagande vid avdelningen: Nina Wormbs
Anslagsgivare: Vetenskapsrådet
Period: 2006–2008

I över hundra år har människan kunnat kommunicera trådlöst med hjälp av radiovågor. Från början var antalet radiotjänster tämligen begränsat, men med tiden utvecklades teknik som har gjort det möjligt att inte bara skicka telegram trådlöst eller lyssna på radio, utan även att kommunicera med astronauter på månen eller att tala med mormor i en mobiltelefon. För att detta ska fungera måste man komma överens om vilka radiofrekvenser som ska användas till vilka saker. Projektet Bakom en slöja av teknik undersöker hur det har gått till i praktiken när man har fördelat frekvenser för radio och TV i Europa under 1900-talet.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-05-12