Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Europe goes Critical (EUROCRIT)

Europe goes Critical: The Emergence and Governance of Critical Trans¬national European Infrastructures (EUROCRIT)

Projektansvarig: Arne Kaijser
Deltagande vid avdelningen: Per Högselius, Arne Kaijser, Anna Åberg
Anslagsgivare: Vetenskapsrådet, European Science Foundation
Period: 2007–2010

Detta är ett internationellt samarbetsprojekt med deltagande av forskare från Bulgarien, Danmark, Finland, Grekland, Nederländerna, Norge och Sverige. Syftet är att sätta den pågående diskussionen om infrastrukturers sårbarhet i ett historiskt och internationellt perspektiv, genom att studera hur infrastrukturer har byggts samman över nationsgränser och hur detta gett upphov till nya former av ömsesidiga beroenden och gemensam sårbarhet. Inom detta projekt kommer vi att genomföra ett delprojekt med inriktning på naturgas med titeln ”Trusting the enemy”. EUROCRIT utgör ett av fyra samarbetsprojekt inom ett s.k. EUROCORE-program med titeln ”Inventing Europe: technology and the making of Europe, 1850 to the present”.