Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Separate Summer Homes

Syftet med projektet är att studera skandinavisk fritidskonsumtion i förhållande till övriga Europa och USA. Projektet utgår från tre faser i en skandinavisk modell för fritidskonsumtion.

Den första fasen präglades av boende på pensionat eller hotell som
kunde nås via tåg eller båt. Under 1950‐talet gjorde massbilismen det möjligt att i en andra fas nå stugor på landsbygden. Sommarstugan kompletterades med särskilt uppförda fritidsstugor belägna enskilt eller i områden. En tredje fas inleddes på 1970‐talet när charterturism och flygtrafik gjorde det intressant att investera i hus utomlands, först i södra Europa, företrädesvis Spanien, men senare även på andra kontinenter.

Vid sidan av boendeformer och transportsystem är institutionella villkor som semesterlagstiftning och pensionssystem viktiga i detta sammanhang. Varje fas går dessutom att koppla till ideologiska föreställningar om ett hälsosamt liv, om återhämtning från arbetslivet respektive en god ålderdom. Jämförelser genomförs i samarbete med andra forskare inom ramen för en beviljad europeisk programsatsning.

En gemensam ram är att undersöka aktörer som fungerat som mellanhänder (intermediaries) i etableringen av konsumtionsmönster, tågbolag, markägare, billobby, flygbolag, researrangörer etc. Projektets betydelse ligger i att undersöka hur fritidskonsumtion i Sverige skiljer sig från den i Europa och USA i en tid som annars betraktas som präglad av amerikanisering när det gäller europeers konsumtionsmönster.

Deltagare: Thomas Kaiserfeld (projektledare) & Per Lundin

Finansiär: European Science Foundation & Swedish Research Council

Period: Juli 2008 ‐ Juni 2011