Till innehåll på sidan

Observer and Observed in Soviet State Design Institutes, 1960s-90s

“A project and its realisation. The prototype is ready”. From the journal Tekhnicheskaia estetika.
“A project and its realisation. The prototype is ready”. From the journal Tekhnicheskaia estetika.

Projektansvarig: Margareta Tillberg
Deltagande vid avdelningen: Margareta Tillberg
Anslagsgivare: Vetenskapsrådet
Period: 2006–2010

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan konst-bildvetenskap (Humboldt-Universität zu Berlin, Helmholtz-Zentrum, "Das Technische Bild") och teknik- och vetenskapshistoria (KTH och Max-Planck-Institut für Wissen¬schaftsgeschichte, Berlin). Det övergripande målet är att beskriva människans roll i visuellt gestaltade transformationsprocesser och maktsystem i gräns¬landet mellan konst, teknik och design. Preliminär titel: “Design, Art and Cybernetics in the Soviet Union, 1960s–70s”. Praktiskt utförande: intervjuer med nu levande konstnärer, designers, psykologer (främst i Moskva och S:t Petersburg, men även med emigrerade till bland annat USA).

[Leave out the word art - what then? The Russian avant-garde sees society as an entire design and man as an experiment] "Tag bort ordet konst -- vad händer då?", Dagens Nyheter Kultur Essay, June 18, 2004 p. 6.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-05-12