Till innehåll på sidan

Is och trovärdighet

Is och trovärdighet: Fältvetenskap, forskningsstationer och framväxten av en precisionskultur i glaciologisk forskning, 1870-1970

Projektansvarig: Sverker Sörlin
Deltagande vid avdelningen: Dag Avango och Sverker Sörlin
Anslagsgivare: Vetenskapsrådet
Period: 2006–2008

Syftet med detta forskningsprojekt är att ur ett historiskt perspektiv söka för¬klara de vetenskapliga konflikterna kring klimatförändringar. En central ut¬gångspunkt är hypotesen att ett viktigt element i dessa konflikter uppstår ur formeringen av en ”precisionskultur” inom de geofysiska fältvetenskaperna mellan världskrigen. Efter andra världskriget globaliserades denna kultur, som i huvudsak hade växt fram på glaciärer i Skandinavien och Nord-Atlanten, till ett världsomspännande nätverk av forskningsstationer – inte minst inom ramen för det internationella geofysiska året 1957/58. Ur den allt starkare fokuseringen på precision växte en professionell grupp av geofysiska forskare fram, som gjorde anspråk på auktoritet när det gällde att uttala sig om klimat¬förändringar. Skolbildningar etablerades genom forskningspraktiken i fält. En viktig roll spelades av fältforskningsstationer som gjordes till plattformar för att hävda tolkningsföreträden och auktoritetsanspråk.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-05-12